OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Zapraszamy na styczniową edycje szkoleń OTTIMA plus!

Zapraszamy na styczniową edycje szkoleń OTTIMA plus!

Zapraszamy na szkolenia z zakresu:


1.       Teraz Twoja Kolej

 

·         Audytor wewnętrzny  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;

·         Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;

·         Audytor wewnętrzny  Systemu Zarządzania Utrzymaniem;

·         Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem;

·         Menadżer ds. analizy i oceny ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

 

OFERTA SZKOLENIA SKIEROWANA JEST DO: kadry zarządzającej systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, zarządców infrastruktury oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) dla przewoźnika kolejowego, a także pracowników związanych odpowiedzialnych za dopuszczenia do ruchu kolejowego.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują oficjalne certyfikaty z ukończenia szkolenia.

Certyfikaty są wydawane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego.


*Na szkoleniu będą omawiane m.in. praktyczne doświadczenia podczas procesu certyfikowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem, a także:

·         Problemy integracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, a System Zarządzania Utrzymaniem MMS w kontekście ECM będącego przewoźnikiem lub zarządcą infrastruktury;

·         Specyficzne wymagania bezpieczeństwa i obowiązki w tym zakresie podmiotów rynku kolejowego

·         TSI, a SMS i MMS- kluczowe problemy interpretacyjne;

·         Jak utrzymywać infrastrukturę kolejową w kontekście funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

·      Jak przeprowadzać ocenę znaczących zmian ( technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych) w kontekście praktyki i integracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Utrzymaniem;

·         Kluczowe problemy we wdrażaniu i przechodzeniu kontroli i audytów Urzędu Transportu Kolejowego- doskonalenie systemu po kontroli;

·         Doświadczenia światowe w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a Unijne regulacje- różnice, podejścia, doświadczenia.

 

Termin  i miejsce szkolenia:

21-22 stycznia 2016, SZCZYRK Hotel META

Cena szkolenia:   

899 ZŁ  +23 % VAT (zawiera: nocleg, wyżywienie, szkolenie, materiały szkoleniowe)

 

2. Wycena i ocena ryzyka oraz współpraca

z jednostką niezależną według Rozporządzenia 402/2013

 

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

Wymogi prawne dotyczące zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowy
Standardy i dobre praktyki dotyczących aspektów ryzyka
Wybrane metodyki szacowania i oceny ryzyka
Proces zarządzania ryzykiem z tytułu zmiany, wg  Rozporządzenia  Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009
Rozwiązywanie zadań z zakresu dokonywania wyceny i oceny ryzyka na niżej wymienionych przykładach „znaczących zmian”
Sporządzenie wymaganej dokumentacji w zakresie:

·         zdefiniowania systemu, ocena zmiany, w tym kryteria oceny zmiany;

·         analizy ryzyka, w tym identyfikację zagrożeń (sporządzenie rejestru zagrożeń), środki

·         bezpieczeństwa, udokumentowany podział zadań (zarządzanie interfejsami);

·         wybór zasady akceptacji ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem „szacowania jawnego

·         ryzyka” z wykorzystaniem metody FMEA;

·         wyceny ryzyka;

·         ryzyko na poziomie nie akceptowalnym - działania minimalizujące ryzyko;

·         ponowna wycena ryzyka;

·         niezależna ocena - sporządzenie raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa,

·         akceptacja istotnej zmiany.

Podmioty związane ze stosowaniem rozporządzenia;
Rola Jednostki Oceniającej;
Przebiegu procesu niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem ;


Termin  i miejsce szkolenia:

21-22 stycznia 2016, SZCZYRK Hotel META

Cena szkolenia:   

899 ZŁ  +23 % VAT (zawiera: nocleg, wyżywienie, szkolenie, materiały szkoleniowe)