OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Sporządzenie w ujęciu wariantowym analizy biznesowej wskazującej najbardziej efektywny wariant realizacji koncepcji utworzenia spółki gminnej zarządzającej nieruchomościami Gminy Siemianowice Śląskie

Sporządzenie w ujęciu wariantowym analizy biznesowej wskazującej najbardziej efektywny wariant realizacji koncepcji utworzenia spółki gminnej zarządzającej nieruchomościami Gminy Siemianowice Śląskie

Mamy przyjemność poinformować, iż firma OTTIMA plus Sp. wykonała na zlecenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie usługę:


Sporządzenie w ujęciu wariantowym analizy biznesowej wskazującej najbardziej efektywny wariant realizacji koncepcji utworzenia spółki gminnej zarządzającej nieruchomościami Gminy Siemianowice Śląskie przy założeniu, że miasto zachowa kontrolę nad majątkiem, z jednoczesnym doprowadzeniem do samofinansowania się tego majątku oraz utworzenia optymalnego modelu zarządzania majątkiem.


W opracowaniu dokonano analizy dwóch odrębnych wariantów z zastosowaniem formuły „in house”, sporządzono modele biznesowe dla każdego z proponowanych wariantów i dokonano za pomocą różnych kryteriów ich oceny z punktu widzenia kryteriów prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i technicznych.