OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Piąty Zjazd Specjalistów ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym

Piąty Zjazd Specjalistów ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym

Szanowni Państwo,


przedstawiamy tematykę Piątego Zjazdu Specjalistów ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: handlowy@ottima-plus.com.pl


Tematy, które chcemy przedyskutować to m.in.:

1. Operacjonalizacja regulacji dotycząca nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym  

2. Implementacje rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie bocznic kolejowych: statut sieci, statut obiektu, regulamin dostępu do obiektu, umowa o udostępnienie infrastruktury usługowej, cennik, regulamin sieci kolejowej i inne

3. Mechanizmy zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego w świetle nowych przepisów

4. Miejsce i rola czynnika ludzkiego w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

5. Problemy i interpretacje w uznawaniu zmian znaczących w świetle dotychczasowych doświadczeń Jednostki Inspekcyjnej OTTIMA plus

6. Ocena wizualna wad i uszkodzeń pojazdów kolejowych w świetle Systemu Zarządzania Utrzymaniem  

7. Współpraca w zakresie postępowania z wypadkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym pomiędzy użytkownikami bocznic kolejowych a zarządcą infrastruktury

 

Informacje organizacyjne:

 Hotel Klimczok

ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk

www.klimczok.pl

Termin 30.11.-01.12.2017r.

Koszt udziału: 999,00 zł + 23 % VAT

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.11.2017r.

 

Zapraszamy!