OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Drugi Zimowy Zjazd Specjalistów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Drugi Zimowy Zjazd Specjalistów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Serdecznie zapraszamy na Drugi Zimowy Zjazd Specjalistów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (Pełnomocnicy ds. SMS i MMS, Menadżerowie Bocznic Kolejowych, Członkowie Komisji Wypadkowych i inni Specjaliści ds. kolejowych).


 

Uwaga! Zmiana terminu i miejsca zjazdu.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Hotel Radocza Park

ul. Parkowa 1

34-100 Radocza, k. Wadowic

Termin: 01-02.02.2018r.
Koszt udziału: 999,00 zł + 23% VAT

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.01.2018r. Liczba miejsc ograniczona.
Cena zawiera nocleg i wyżywienie.
Kontakt: handlowy@ottima-plus.com.pl

 

Tematy, które chcemy przedyskutować to m.in.:

 

1. Operacjonalizacja regulacji dotycząca nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

 

2. Implementacje rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie bocznic kolejowych: statut sieci, statut obiektu, regulamin dostępu do obiektu, umowa o udostępnienie infrastruktury usługowej, cennik, regulamin sieci kolejowej i inne

 

3. Mechanizmy zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego w świetle nowych przepisów

 

4. Miejsce i rola czynnika ludzkiego w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

 

5. Problemy i interpretacje w uznawaniu zmian znaczących w świetle dotychczasowych doświadczeń Jednostki Inspekcyjnej OTTIMA plus

 

6. Ocena wizualna wad i uszkodzeń pojazdów kolejowych w świetle Systemu Zarządzania Utrzymaniem

 

7. Współpraca w zakresie postępowania z wypadkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym pomiędzy użytkownikami bocznic kolejowych a zarządcą infrastruktury


Zapraszamy!

 https://www.youtube.com/watch?v=Yb4r0bxNcpI&feature=youtu.be