OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Międzynarodowe konferencje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie

Międzynarodowe konferencje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie

26 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „MODELE BIZNESU – WYZWANIA STRATEGICZNE”.


Celem konferencji jest przedstawienie kluczowych determinant konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu funkcjonujących w nowej rzeczywistości biznesowej.

Ta rzeczywistość biznesowa obecnie coraz częściej kreowana jest m.in. poprzez rozwój gospodarki sieciowej, gospodarki opartej na współdzieleniu, gospodarki okrężnej z uwzględnieniem cyfryzacji ukierunkowanej na świat realny i wirtualny.

W takiej perspektywie kreowane są nowe pomysły i przestrzenie biznesowe stanowiące potencjał ku budowie wysokiej efektywności organizacji.

Organizowana konferencja ma stanowić płaszczyznę dialogu między naukowcami i praktykami biznesu w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań w konstruowaniu i implementacji modeli biznesu.

Konferencja skierowana jest do naukowców zajmujących się problematyką modeli biznesu, menadżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje bądź prowadzących badania w kierunku osiągania skuteczności i efektywności modeli biznesu.


 

 

7 czerwca zapraszamy na kolejną konferencję pt. „Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - Kreowanie, przechwytywanie i migracja”.

Celem konferencji jest przeprowadzenie wielowymiarowego dyskursu naukowego na bardzo istotny temat z punktu widzenia nowych trendów teoretycznych jak i praktycznych dotyczących zarządzania strategicznego i zarządzania finansami. Konferencja poświęcona jest penetracji zagadnienia wartości jako kluczowej determinanty współczesnego prowadzenia biznesu. Dotyczy zarządzania wartością strategiczną przedsiębiorstw z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

          Kreowanie wartości

          Przechwytywanie wartości

          migracja wartości

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska  naukowego zainteresowanego szerokim pojęciem zagadnienia migracji wartości w systemach  biznesowych, a także praktyków biznesu: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.


Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wysoką efektywnością.

 

**********