OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Gość Specjalny Drugiego Zimowego Zjazdu Specjlistów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym!

Gość Specjalny Drugiego Zimowego Zjazdu Specjlistów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym!

Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku - Alicja Kozłowska
Gościem Specjalnym Drugiego Zimowego Zjazdu Specjalistów ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym!


Zapraszamy na konstruktywną dyskusję z przedstawicielem UTK  w zakresie praktycznych doświadczeń i kluczowych rozstrzygnięć dotyczących funkcjonowania bocznic kolejowych, obiektów infrastruktury usługowej i obecnej roli przewoźników kolejowych.

01-02.02.2018 r., Radocza k. Wadowic. Zapraszamy!