OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

OTTIMA plus w międzynarodowym projekcie.

OTTIMA plus w międzynarodowym projekcie.

OTTIMA plus uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Upskilling Pathways for Adults through ICT and social media”.
To odpowiedź na potrzeby strategii "Europa 2020", która określa między innymi jeden kluczowy priorytet, jakim jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia w Europie.


W tym kontekście partnerzy projektu zbadają i określą kwestie, które pomogą osobom starszym wejść na rynek pracy, tworząc skuteczne powiązania między szkołami dla dorosłych, a światem pracy i przedsiębiorczości.


Partnerzy projektu pracują codziennie z dorosłymi uczniami/studentami w obliczu wielu barier (takich jak wykluczenie społeczne, ubóstwo lub dyskryminacja) i biorąc pod uwagę ich różnorodne pochodzenie (w szczególności z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, niskiego poziomu wykształcenia lub mniejszości etnicznej / pochodzenia imigrantów) będziemy współpracować, aby pomóc dorosłym uczniom w korzystaniu z mediów społecznościowych w celu tworzenia nowych przedsiębiorstw ułatwiających przejście od edukacji / szkolenia do świata pracy.

 

POTRZEBY:

Partnerzy projektu zidentyfikowali 3 główne POTRZEBY grup docelowych, które odgrywają ważną rolę w wyżej opisanym kontekście:

- Nauczyciele i trenerzy muszą nabyć umiejętności szkolenia dorosłych uczniów/studentów w zakresie świadomego korzystania z mediów społecznościowych w celu znalezienia możliwości zatrudnienia i rozwijania ducha przedsiębiorczości

- Uczniowie/studenci muszą rozwijać ducha przedsiębiorczości i doskonalić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aby tworzyć własne e-przedsiębiorstwa

- promowanie integracji dorosłych ze zwróceniem szczególnej uwagi na równości kobiet i mężczyzn, zwalczanie dyskryminacji, promowanie tolerancji i wysokiego poziomu jakości i trwałego zatrudnienia, zwalczanie długotrwałego bezrobocia i walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

ZADANIA:

- Testowanie pakietu szkoleniowego przez nauczycieli i trenerów, aby umożliwić im nabycie umiejętności wykorzystywania pełnego potencjału ICT i mediów społecznościowych w celu tworzenia nowych e-przedsiębiorstw zapewniających większe możliwości uczestnictwa w nowoczesnym, elastycznym i integracyjnym rynku pracy.

-Kształcenie narodowe "jak zostać e-przedsiębiorcą". Studenci będą szkoleni w celu promowania ducha przedsiębiorczości za pomocą mediów społecznościowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu tworzenia nowych e-przedsiębiorstw

- Międzynarodowe doświadczenie szkoleniowe wykorzystujące media społecznościowe i technologie informacyjno-komunikacyjne. W ciągu 5 dni 10 dorosłych uczniów wybranych dla każdego partnera weźmie udział w szkoleniu, które będzie miało miejsce w Polsce.

- Przedsiębiorstwa będą współpracować podczas warsztatów, w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe i technologie informacyjno-komunikacyjne do tworzenia nowego e-przedsiębiorczości w Europie.

 

Firma OTTIMA plus Sp. z o.o., jako jeden z partnerów powyższego projektu zbuduje Grupę składającą się z: 20 nauczycieli, 40 studentów, 6 firm i 1 przedstawiciela władzy publicznej/Izby Przemysłowej.

Grupa ta będzie spotykać się cyklicznie oraz rozpowszechniać informacje o projekcie.

Zapraszamy do współpracy!