OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja na WSB w Chorzowie

Międzynarodowa Konferencja na WSB w Chorzowie

Szanowni Państwo, przypominamy o zbliżającej się wielkimi krokami konferencji, której partnerem jest OTTIMA plus Sp. z o.o.


26 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „MODELE BIZNESU – WYZWANIA STRATEGICZNE”.


Celem wydarzenia jest przedstawienie kluczowych determinant konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu funkcjonujących w nowej rzeczywistości biznesowej.


Ta rzeczywistość biznesowa obecnie coraz częściej kreowana jest m.in. poprzez rozwój gospodarki sieciowej, gospodarki opartej na współdzieleniu, gospodarki okrężnej z uwzględnieniem cyfryzacji ukierunkowanej na świat realny i wirtualny.

W takiej perspektywie kreowane są nowe pomysły i przestrzenie biznesowe stanowiące potencjał ku budowie wysokiej efektywności organizacji.

Organizowana konferencja ma stanowić płaszczyznę dialogu między naukowcami i praktykami biznesu w kierunku poszukiwania optymalnych rozwiązań w konstruowaniu i implementacji modeli biznesu.

Skierowana jest ona do naukowców zajmujących się problematyką modeli biznesu, menadżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje bądź prowadzących badania w kierunku osiągania skuteczności i efektywności modeli biznesu.


Więcej informacji: http://www.wsb.pl/chorzow/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-modele-biznesu-wyzwania-strategiczne