OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Porozumienie o współpracy z WSB!

Porozumienie o współpracy z WSB!

Od dziś to oficjalne – OTTIMA plus Sp. z o.o. Partnerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie!


Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Prezesa Zarządu – prof. nadzw. dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz Wiceprezesa Zarządu – prof. nadzw. dr. hab. inż. Marka Jabłońskiego, a także Dziekana WSB w Poznaniu WZ w Chorzowie - dr. Krzysztofa Koja.


Celem porozumienia jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej, a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału. Współpraca ma charakter partnerski.