OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Zarząd OTTIMA plus podczas Letniej Szkoły Zarządzania

Zarząd OTTIMA plus podczas Letniej Szkoły Zarządzania

Zarząd OTTIMA plus podczas konferencji "Szkoła Letnia Zarządzania"!


Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Dr hab. Agnieszka Szpitter, Prof. UG (Uniwersytet Gdański), a także Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński (Dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Prezes Zarządu OTTIMA plus) Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński (Dyrektor Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus) zaprezentują artykuł naukowy „Zarządzanie portfelem modeli biznesu złożonych przedsiębiorstw – uwarunkowania dynamicznych transformacji”.


15.06.2018, godz. 9.00
Sesja plenarna C: Modele biznesu, tworzenie i współtworzenie wartości

Konferencja odbędzie się Krynicy Zdrój, w Czarny Potok Resort & Spa


Szczegółowy program dostępny na stronie internetowej wydarzenia:
http://szkolaletnia.uj.edu.pl/program/