OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Program: IX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

Program: IX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

 

11.10.2018.

10:00 – 10:30

Rejestracja gości

10:30 – 10:45

Rozpoczęcie Zjazdu, powitanie gości

Zarząd OTTIMA plus

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

10:45 – 12:30

Bezpieczeństwo systemu kolejowego – zarządzanie systemowe pod kierunkiem Kultury Bezpieczeństwa

dr inż.  Ignacy Góra – Prezes Urzędu  Transportu Kolejowego

12:30-12:45

Przerwa kawowa

12:45 -13:00

 

Oficjalna prezentacja monografii pt. „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” autorstwa Adama Jabłońskiego oraz Marka Jabłońskiego wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 – założenia nowej teorii zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

13:00-13:30

Przedstawienie założeń IV Pakietu Kolejowego i jego wpływu na funkcjonowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem  SMS i Systemów Zarządzania Utrzymaniem MMS w transporcie kolejowym. Interpretacja nowych wymagań i wyzwań przed jakimi stoją Pełnomocnicy ds. SMS i MMS wobec zapisów rozporządzeń IV pakietu kolejowego

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

13:30-14:15

Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym – kluczowe wyzwania i zagrożenia

Przedstawiciel firmy Wisenet Sp. z o.o. Warszawa

14:15-15:00

Lunch

15:00-15:45

Możliwość zwolnienia bocznic prywatnych z podatku od nieruchomości.

Zasady dochodzenia odszkodowań po wypadkach kolejowych.

Michał Zięba,  ELŻANOWSKI CHERKA & WĄSOWSKI Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

15:45-16:15

Jak efektywnie zarządzać bocznicami kolejowymi – wyzwania nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

16:15-16:45

Zarządzanie ryzykiem technicznym – nowe wyzwania

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

16:45-17:15

Dyskusja

20:00

Prezentacja recenzji monografii pt. 
„Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” autorstwa Adama Jabłońskiego oraz Marka Jabłońskiego 

Uroczysta kolacja z rozdaniem statuetek Złotego Pociągu

 

 

12.10.2018.

7:30 -9:30

Śniadanie

9:30-10:30

Systemowe rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Tomasz Buff Petrosoft.pl Technologie Informatyczne

10:30-12:30

Wycieczka z przewodnikiem - Europejskie Centrum Solidarności

12:50-13:00

Podsumowanie IX Krajowego Zjazdu Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

13:00

Lunch

Do góry