OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

OTTIMA plus partnerem programu trzech kierunków w WSB w Chorzowie

OTTIMA plus partnerem programu trzech kierunków w WSB w Chorzowie

Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.


OTTIMA plus partnerem trzech kierunków:


Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:

Słuchacze nabędą najnowszą wiedzę  z dziedziny budowy, zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz praktycznych umiejętności związanych z tymi zagadnieniami.

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu strategii zwiększania wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy, uwzględniającą najlepsze praktyki wiodących przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Słuchacze mogą poznać i zrozumieć nowe mierniki oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza ekonomiczną i rynkową wartość dodaną (EVA, MVA), całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy (TSR), nabyć umiejętności wykorzystania Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard – BSC) do formułowania i wdrażania długoterminowej strategii firmy. Uczestnicy studiów mogą poznać najnowsze strategie wzrostu wartości klientów,  a także wpływ niematerialnych źródeł wartości na rezultaty przedsiębiorstwa. Zrozumieć znaczenie efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych dla wzrostu wartości przedsiębiorstw oraz  wpływu procesu fuzji i przejęć na podnoszenie wartości. Zapoznać się z wykorzystaniem funduszy Venture Capital w procesie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, możliwościami pozyskiwania kapitału z emisji akcji na rynku kapitałowym (IPO). Nabędą  umiejętności wykorzystywania nowoczesnego modelu relacji inwestorskich i raportowania wartości oraz strategii zwrotu gotówki do właścicieli (polityka dywidendy i wykup akcji w celu ich umorzenia), z korzyścią dla właścicieli spółek kapitałowych.


Szczegóły: https://www.wsb.pl/chorzow/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa


Zintegrowane zarządzanie ryzykiem,

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie całościowego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie problemu ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania, wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, stworzenie nowych lub doskonalenie dotychczasowych kompetencji uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.


Szczegóły: https://www.wsb.pl/chorzow/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/zintegrowane-zarzadzanie-ryzykiemNowoczesne modele biznesu przedsiębiorstw

Celem studiów jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Oferta kierowana jest do przyszłych przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Podjęcie studiów będzie doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

Zdobycie wiedzy pozwalającej poznać zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Nabycie umiejętności kreacji nowoczesnych modeli biznesu oraz reakcji na zmienności rynku kapitałowego.


Szczegóły: https://www.wsb.pl/chorzow/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/nowoczesne-modele-biznesu-przedsiebiorstw