OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Warsztat szkoleniowo-dyskusyjny w Warszawie: 13-14.12.2018

Warsztat szkoleniowo-dyskusyjny w Warszawie: 13-14.12.2018

Zapraszamy na Warsztat szkoleniowo-dyskusyjny powiązany z promocją książki pt. „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” autorstwa Adama Jabłońskiego oraz Marka Jabłońskiego wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 pt. „Systemowe i procesowe zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – doświadczenia 10 lat funkcjonowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemów Zarządzania Utrzymaniem w Polsce i w Europie”.

Tematy:
1. Prezentacja monografii pt. „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” autorstwa Adama Jabłońskiego oraz Marka Jabłońskiego wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 – założenia nowej teorii zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
2. Perspektywa 10 lat funkcjonowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem w transporcie kolejowym – sukcesy i porażki, wyniki i błędy, zalecenia i rekomendacje na przyszłość.
3. Efektywność i skuteczność Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem z perspektywy zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych a statystyki wypadkowe
4. Raporty w sprawie oceny bezpieczeństwa – jak utrzymać i doskonalić bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez zarządzanie zmianą.
5. Paradygmat systemowy i inżynieria systemów a podejście systemowe w doskonaleniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
6. Cyberbezpieczeństwo w Systemach Zarządzaniach Bezpieczeństwem – identyfikacja kluczowych zagrożeń
7. Systemy sterowania ruchem kolejowym w kryterium bezpieczeństwa – efektywność urządzeń pokładowych i przytorowych
8. Metody analizy czynnika ludzkiego w budowie kultury bezpieczeństwa operatorów kolejowych
9. Analiza źródłowa raportów bezpieczeństwa PKBWK, alertów EURAM, raportów NIK w kontekście definiowania przyczyn wypadków kolejowych
10. Efektywność bocznic kolejowych – aspekty prawne, techniczne i eksploatacyjne
11. Monitorowanie i audytowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem – weryfikacja i ocena retrospektywna z perspektywy czasu.
12. Nowa teoria zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Termin: 13-14.12.2018
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Falenty (Al.Hrabska 4b, Falenty)