OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Wyzwania IV pakietu kolejowego podczas najbliższego Zjazdu

Wyzwania IV pakietu kolejowego podczas najbliższego Zjazdu

Szanowni Państwo, do Zimowego Zjazdu Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic zostało już bardzo mało czasu.

Dostajemy od Was coraz więcej pytań dotyczących tematyki naszego spotkania.

Najbliższy zjazd rozpoczniemy od modułu zatytułowanego „Wyzwania IV pakietu kolejowego”. Specjalnie dla Was omówimy kwestie opracowania i wdrożenia modelowej Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Utrzymaniem.

Podczas tej części zaprezentujemy Państwu  odwrotną formułę wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wynikającą z koncepcji wypełniania Księgi Zarządzania Bezpieczeństwem oraz wskażemy dodatkowe procedury tego systemu, jak:

·         Procedura 1 Zarządzanie kontekstem organizacji

·         Procedura 2.1 Przywództwo i zaangażowanie

·         Procedura 2.1.1 Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa

·         Procedura 2.2 Polityka w zakresie bezpieczeństwa

·         Procedura 2.2.1 Ocena zgodności ze standardami i wymogami prawnymi

·         Procedura 2.3 Zarządzanie funkcjami w organizacji

·         Procedura 2.4 Konsultacje z pracownikami i innymi stronami

·         Procedura 3.1 Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego

·         Procedura 3.1.1 Zarządzanie ryzykiem

·         Procedura 3.2 Opracowywanie, nadzorowanie i zarządzanie programem poprawy bezpieczeństwa

·         Procedura 4.1  Zasoby

·         Procedura 4.2  System zarządzania kompetencjami

·         Procedura 4.2.1 Programy szkoleń

·         Procedura 4.4 Informowanie i komunikowanie

·         Procedura 4.6 Integracja czynników ludzkich i organizacyjnych

·         Procedura 5.1 Realizacja procesu przewozowego

·         Procedura 5.2 Zarządzanie składnikami aktywów

·         Procedura 5.3 Wykonawcy, partnerzy i dostawcy

·         Procedura 5.3.1 Zakupy

·         Procedura 5.4 Zarządzanie zmianą

·         Procedura 5.5 Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

·         Procedura 5.5.1 Plany postępowania na wypadek zagrożenia/zdarzenia

·         Procedura 6.1 Monitorowanie

·         Procedura 6.1.1 Kontrole

·         Procedura 6.2 Audyt wewnętrzny

·         Procedura 6.3 Przegląd zarządzania

·         Procedura 6.3.1 Ocena wpływu innych działań w zakresie zarządzania na system zarządzania bezpieczeństwem

·         Procedura 7.1 Wyciąganie wniosków z wypadków

·         Procedura 7.2 Ciągłe doskonalenie

·         Procedura 7.2.A Działania korygujące, zapobiegawcze i nadzór nad niezgodnościami

·         Procedura 7.3 Nadzór nad dokumentacją i zapisami.


Temat bardzo istotny i na czasie! Przypominamy, że już w czerwcu zaczną obowiązywać przepisy wynikające z wprowadzenia IV pakietu kolejowego dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Dotychczasowe systemy nie uwzględniały tak istotnych i ważnych kwestii jak kultura bezpieczeństwa, zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi, przywództwo, świadomość, rozliczalność i planowanie strategiczne z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Zapraszamy!