OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Centrum Szkoleń

Szkolenia specjalistyczne

 

Zajmujemy się kompleksową organizacją kursów, szkoleń wraz z egzaminami. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz zostaje profesjonalnie przygotowany do odbycia egzaminu w dedykowanej instytucji. Stosowne uprawnienia obowiązują i są respektowane na terenie całego kraju.


 
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE (SEP)

  • Uprawnienia elektryczne - urządzania elektrotermiczne, urządzenia prądotwórcze (G1)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Obejmuje wybrane urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1.

  • Uprawnienia gazowe - urządzenia i instalacje gazowe, urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu (G3)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Obejmuje wybrane urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3.

  • Uprawnienia cieplne - sprężarki, turbiny parowe, kotły parowe (G2)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, obejmujące wybrane urządzenia, instalacje i sieci Grupy2


BHP

Celem szkoleń z zakresu BHP jest przedstawienie zasad bezpiecznej pracy i zachowania się w specyficznych sytuacjach. Szkolimy:

  • pracodawców i kadrę kierowniczą
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • osoby zajmujące stanowiska robotnicze
  • pracowników inżynieryjno-technicznych


 
PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy okazuje się decydująca w sytuacjach, w których zagrożone jest ludzkie zdrowie bądź życie. Oferowane szkolenie ma formę wykładów z ćwiczeniami praktycznymi, które wykonają wszyscy uczestnicy. Celem jest znaczny wzrost bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kiedy liczy się każda sekunda, trzeba wiedzieć, jak działać.

 

 

WÓZKI WIDŁOWE

  •     Obsługa wózków jezdniowych (kat. II WJO)
  •     Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (kat. I WJO)

Cele kursu:

·         Przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków

·         Zaznajomienie z budową i funkcjonowaniem wózków

·         Zaznajomienie z przepisami BHP

·         Przygotowanie do egzaminu państwowego

 

SUWNICE

·         Obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz cięgników hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo (kat: II S)

·         Obsługa suwnic sterowanych z kabiny oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz cięgników (kat: I S)

Cele kursu:

·         Przygotowanie do samodzielnej obsługi suwnic

·         Zaznajomienie z budową i funkcjonowaniem suwnic

·         Zaznajomienie z przepisami BHP

·         Przygotowanie do egzaminu państwowego


Kursy prowadzone są przez najwyższej klasy instruktorów - praktyków.

 

KONTAKT:
Ewa Worwąg
668 894 572;
szkolenia@ottima-plus.com.pl