OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Centrum Szkoleń

Trenerzy współpracujący

Poniżej znajdziecie Państwo listę przykładowych trenerów z którymi współpracujemy przy realizacji  projektów w wielu obszarach, oraz informacje dotyczące ich specjalizacji, realizowanych projektów oraz kariery zawodowej.

 

Do każdego z tematów, oferowanych w CENTRUM SZKOLEŃ OTTIMA plus, dedykujemy trenerów  będących ekspertami w swojej dziedzinie.

 

Joanna Krzykowska

Absolwentka Studiów Podyplomowych „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji” na Uniwersytecie Śląskim.

Od 2004 roku audytor bezpieczeństwa informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001: 2007 i ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach, trener oraz konsultant, a także twórca dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych.

Pracowała m.in. dla: Grupa BP, Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (Warszawa, Kraków oraz Poznań), AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, GfK Polonia, Lotos Paliwa, Grupa ASTER, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Urząd Gminy Polkowice, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Capgemini Polska, „RUCH” S.A., szkoły podstawowe, gimnazja (Wielkopolska oraz Pomorze - w ramach projektu unijnego „Świadomy nauczyciel - bezpieczna szkoła”), straż miejska, urzędy gmin, urzędy skarbowe.

Członek Założyciel i Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a także aktywny uczestnik konferencji oraz warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Michał Marona

W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem i optymalizacją instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem aspektów technicznych, regulacji prawnych oraz aspektów ekonomicznych. Brał udział w projektowaniu i nadzorowaniu projektów instalacji PV na wielu najważniejszych rynkach europejskich, w tym głównie w Hiszpanii. Uczestniczył w szkoleniach w centrach szkoleniowych producentów sprzętu fotowoltaicznego w tym SMA, Fornius, PowerOne czy Kaco. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energi Posiada niezbędną wiedzę na temat działania systemów w okresach wieloletniej eksploatacji oraz na temat rozwoju rynku i dobór instalacji dla ich długoletniej i bezawaryjnej pracy w Polskich warunkach.

 

 

Marcin Lis 

Od 2000 aktywnie zaangażowany w działalność korporacyjną na różnych stanowiskach menedżerskich – marketing oraz obsługa klienta, standardy pracy (2000-2002), jakość oraz wsparcie kluczowych procesów biznesowych (od 2002), poziom dyrekcji wykonawczej, ekspert, certyfikowany audytor ISO BSI w zakresie systemów zarządzania jakością i procesami, systemów zintegrowanych, zarządzania projektami dyrektor jednostki klienckiej, dyrektor programu dot. churnu,  koordynator projektów CSR na szczeblu centralnym, koordynator projektów realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województw śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego (od 2006). Trener w zakresie zarządzania jakością i procesami od 2001r., ekspert w zakresie praktycznego zarządzania projektami (Training&Development Center – Projekct Management) – od 2001r., specjalista w zakresie zarządzania kadrą menedżerską (Specjalist&Friends – Telephone Doctor Polska) – od 2004r., ekspert w zakresie metodyki Six Sigma (TOP Process&Performance Projekt Manager – Bristol) – od 2005r, ekspert w zarządzaniu procesami (Sarbanes Oxley w Customer Care) – od 2005r., kompetencje w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania przez kompetencje, Customer Experience Management (Hause of Skills) – od 2006r., auditor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9001 (BSI – Management Systems Training) – od 2006r., trener Kaizen (współpraca z Kaizen Institute) – od 2006r. , ekspert w zakresie Business Intelligense – od 2007r., specjalista w zakresie metodologii statystycznego sterowania jakością (SPC) – od 2007r., specjalista w zakresie Mapowania Strumienia Wartości (współpraca z Lean Enterprise Institute Polska oraz metod ciągłego doskonalenia - od 2007r. , członkowstwo w organizacjach – Członek Zarządu w Projekcie Global Management Challenge – Euromanager Poland – 2006r., ekspert w zakresie wdrażania systemów CRM – Customer Relationship Management, w tym uczestnictwo we wdrażaniu dla 70 tys. Korporacji – od 2003r.

 

Jakub Zacharzewski

Jest wyznawcą zasady, że „brak planowania, to planowanie porażki”. Potwierdza to jego kariera zawodowa. Budował ją konsekwentnie od stanowisk podstawowych, aż po wysoce specjalistyczne i kierownicze (np. Specjalista ds. Strategicznego Rozwoju Rynku w firmie Hilti Poland Sp. z o.o., czy coach wewnętrzny w PepsiCo.). Jest aktywny zawodowo od szesnastu lat. To wysokiej klasy specjalista z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży, które podpiera wieloletnim doświadczeniem w tym temacie. Był i jest jednym z najskuteczniejszych pracowników, o czym świadczą liczne referencje jakie posiada, a wśród nich nagrody Najlepszego Pracownika Roku 2006 w PepsiCo. czy Najlepszego Rzeczoznawcy w Hilti. Ponadto pozostawił po sobie w różnych firmach sprawnie działające zespoły handlowe, które tworzył od podstaw.

Pełnił również między innymi funkcje managera ds. obsługi kluczowego klienta w największych koncernach branży FMCG (np. Stalaven Group czy Frito Lay Poland) oraz trenera sprzedaży, integracji i specjalisty wystąpień publicznych i autoprezentacji. Zawsze chciał uczyć i dzielić się swoim doświadczeniem. Realizuje się właśnie w pracy z ludźmi. Szkoleniami zajmuje się od około siedmiu lat.  O swojej specjalizacji najczęściej mówi jako o pasji, którą może streścić w punktach: zarządzanie zespołem sprzedaży, techniki sprzedaży i negocjacji, psychologia zachowań i motywacji, procesy TTM (Time and Territory Managment), wystąpienia publiczne, autoprezentacja, komunikacja i integracja. To zakres szkoleń, które prowadzi. Jest praktykiem, czego dowodzi jego nowatorski warsztat szkolenia outdoor jakie realizuje zaskakują nawet najbardziej doświadczonych uczestników tego typu zajęć. Fakty te najlepiej potwierdzają głosy zawarte w ankietach ewaluacyjnych, gdzie podkreślane są takie elementy jego warsztatu jak: innowacyjność, praktyczne podejście, entuzjazm i wysoki pokład emocji inwestowanych w każde szkolenie.

 

Maciej Stajniak       

 Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki. Główny Specjalista ds. Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.
W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates). Odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią.

Autor podstawy programowej dla zawodu Technik Spedytor.
Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor i współautor wielu książek i podręczników.

 

DorotaHerman                                                                                                                                                                                                                                                         

Kilkanaście lat pracowała w branży wydawniczej i reklamowej, obecnie pracuje, jako trener. Jest absolwentką politologii Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła również studia: podyplomowe Psychologia klienta w marketingu usług w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Szkołę Trenerów Biznesu TROP. Obecnie zdobywa pierwszy stopień w psychodramie moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Prowadzone zajęcia z: komunikacji interpersonalnej, negocjacji,   autoprezentacji, asertywności, technik wywierania wpływu społecznego, psychologii klienta- obsługi klienta, technik sprzedaży, budowania zespołu, marketingu usług i reklamy, komunikacja w ochronie zdrowia, zarządzanie wiekiem oraz szkolenia dla osób bezrobotnych.

Wybrani klienci:

Dla spółki grupy PKP prowadziła zajęcia: Profesjonalna obsługa klienta, Budowanie wizerunku przez pryzmat obsługi klienta. Dla Telekomunikacja Kolejowej: Profesjonalna obsługa klienta i Podstawy marketingu. Dla Forum Związków Zawodowych szkolenia z: negocjacji, autoprezentacji wybranych zagadnień doradztwa zawodowego. Dla Kampanii Węglowej S.A. szkolenia z zakresu: komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu i budowania roli nowoczesnego lidera w organizacji. Liberty S.A. szkolenia z zakresu obsługi klienta. Złomex szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

 

Zbigniew Zasadzień                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Posiada 30 letni staż pracy w służbach ekonomicznych przedsiębiorstw, z czego 15 lat w kontrolingu.
Kolegium Zarządzania Katowice – ukończone Studium podyplomowe na licencji Harzburg Management College RFN Nadzorował opracowanie i wdrożenie systemów budżetowania w dwóch dużych spółkach przemysłowych.

W swojej pracy przygotowywał i prowadził praktycznie następujące zagadnienia: organizacja przetargów, ocena dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym, udział w komisji przetargowej, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kredytowej i leasingowej, wybór i prowadzenie monitoringu wybranych form zabezpieczeń w obrocie gospodarczym, prowadzenie obrotu wekslowego i czekowego, organizacja kompensat i prowadzenie windykacji należności, analiza ryzyk  związanych z działalnością biznesową, rozliczanie i prowadzenie sprawozdawczości spółki z zakresy pomocy publicznej. Prowadząc samodzielnie oraz we współpracy z firmą Business Consulting z Katowic  prace z zakresu doradztwa ekonomicznego dla firm (biznes plany, restrukturyzacja firm, projekty inwestycyjne) zdobył doświadczenie w tym zakresie.

Opublikował również wspólnie  z prof. J Mazurkiewiczem artykuł pt.: „Systemowe podejście do kredytowania kontrahentów” poświęcony ocenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstw w  Zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002

 

Magdalena Kraczla                                                                                                                              

Doktor psychologii, specjalizuje się w psychologii pracy i psychologii menedżerskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, jako konsultant w firmach doradztwa personalnego, trener wewnętrzny oraz dyrektor personalny. Pełnione funkcje pozwoliły jej zdobyć gruntowną wiedzę praktyczną w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi - począwszy od określania popytu na personel i skuteczne pozyskiwanie kadr, poprzez planowanie rozwoju pracowników (polityka szkoleniowa, ścieżki awansu), wdrażania systemów ocen okresowych oraz systemów motywacyjnych, aż do restrukturyzacji organizacji z zastosowaniem metodologii takich jak outplacement czy outsourcing. Pracowała między innymi dla firm: – AMPLICO LIFE, SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA, BESKIDZKI DOM MAKLERSKI, ORIFLAME, WINSTON, MEDICOLUX, RUCH S.A., IMPEXMETAL, POCZTA POLSKA i innych.  Doświadczenie nabyte w firmach doradztwa personalnego - Ernst&Young Executive Search & Selection Sp. z o. o. oraz SMG/KRC HR - umożliwia jej realizowanie procedur rekrutacyjno – selekcyjnych (min. za pomocą metodologii Assessment Center) oraz procesów oceny personelu według najnowszych, europejskich standardów.  Obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń i konsultacji dla firm z zakresu wdrażania i usprawniania procedur Human Resources w przedsiębiorstwach oraz coachingiem indywidualnym dla menedżerów. Jest również wykładowcą na kilku wyższych uczelniach na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.