OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Informacje

Moduły RailDocs

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ- moduł RailDocs Zarządzania konfiguracją został stworzony, aby wzmocnić bezpieczeństwo funkcjonowania opartych na mikroprocesorach urządzeń sygnałowych i sterowanie ruchem. Oprogramowanie to zarządza konfiguracją i wytycznymi dla każdego z komponentów objętych systemem i wskazuje odpowiedni ich dobór pod kątem właściwej współpracy. Producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) i zewnętrzni wytwórcy urządzeń zapewniają aktualność RailDocs Zarządzanie Konfiguracją pod kątem wprowadzanych zmian i ulepszeń produktów. Moduł ten pozwala na właściwy nadzór nad standardami wewnętrznymi, komunikatami producentów i regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności, dając możliwość wdrożenia bezpiecznej, niezawodnej i efektywnej metody zarządzania infrastrukturą zgodnie z przepisami.


BADANIA I REWIZJE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH- moduł jest używany w przedsiębiorstwach kolejowych do standaryzacji i optymalizacji kosztów procesu kontroli. Pozwala on pracownikom wprowadzać wyniki kontroli na miejscu za pomocą urządzenia przenośnego lub laptopa. Informacje są zatem gromadzone szybko i pewnie. RailDocs realizuje te działania przy zachowaniu zgodności z regulacjami prawnymi, umożliwiając redukcję kosztów.


BADANIA I USUWANIE USTEREK NA TORACH- moduł RailDOCS Badania i usuwanie usterek na torach to mobilna aplikacja umożliwiająca pracownikom dokonującym obchodów kontrolnych i budowlanym na dokumentowanie i zapisywanie przebiegu kontroli w terenie, przy użyciu łatwego w użyciu elektronicznego formularza, listy zadań, harmonogramu oraz dokładnych współrzędnych GPS do rejestrowania i przydzielania zadań celem usuwania wad i uszkodzeń. Osoby nadzorujące uzyskują dostęp do rozwiązania umożliwiającego elektroniczne przechowywanie danych, natychmiastowy do nich dostęp i zarządzanie.

 

KONTROLA CZASU PRACY- pozwala na elektroniczną rejestrację czasu pracy pracownika i zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do danych o jego aktualnej dyspozycyjności (praca- spoczynek). Moduł ten funkcjonuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, zapewniając sztywne okresy odpoczynku, przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu w dokumentacji. RailDocs Kontrola czasu pracy oferuje dwa sposoby ewidencji zgłoszenia godzin pracy- online lub poprzez interaktywny system powiadamiania głosowego.


AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA WYPOSAŻENIA (AEI) Zleceniodawca strony AEI wysyła dane do centrum danych RMI, gdzie system RailDOCS przesyła informacje do nieograniczonej liczby odbiorców. RailDOCS Automatyczna Identyfikacja Wyposażenia może spełnić wszelkie oczekiwania zasad wysyłkowych, które mogą być proste w obsłudze jednej trasy do pojedynczego miejsca AEI lub na tyle złożone, aby zarządzać całą flotą klienta, działającego w różnych miejscach linii kolejowych. RailDOCS Automatyczna Identyfikacja Wyposażenia obsługuje także informacje niedopasowane i zapewnia ich monitoring, w razie potrzeby pozwala natychmiast wysłać komunikat alarmowy.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA NAD TOWARAMI NIEBEZPIECZNYM -moduł RailDOCS Sprawozdawczość i kontrola nad towarami niebezpiecznymi to kompleksowe narzędzie do zgłaszania i śledzenia wypadków i incydentów w miejscu pracy. System śledzi i rejestruje kontrole przyczep i pojazdów, zakres inspekcji i ich raporty, zapewniając jednocześnie nadzór nad odpowiedziami. System nadzoruje również jakie pojazdy brały udział, koszty, proces przeładunku materiałów, ewakuacje i poszkodowanych dla każdego zdarzenia. Dzięki możliwości śledzenia każdego z tych typów zdarzeń i łatwości tworzenia raportów RailDOCS Sprawozdawczość i kontrola nad materiałami niebezpiecznymi jest w pełni kompleksowym rozwiązaniem.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM- moduł RailDOCS Zarządzanie projektem jest w pełni zintegrowanym oprogramowaniem, oferującym zarządzanie pełnym cyklem życia projektu, przy założeniu dowolnej liczby określonych etapów i /lub informacji. RailDOCS Zarządzanie projektem udostępnia narzędzia dla czynności:

• Szacunki konstrukcyjne

• Zasoby ludzkie

• Budowa i postępy

• Zestawienia materiałowe (BOM)

• Wspomaganie procesu projektowania CAD

• Wsparcie procesowe programowania

• Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 

RailDOCS Zarządzanie projektem zapewnia użytkownikowi pełny dostęp do wszystkich istotnych informacji o każdym przypisanym projekcie po „kliknięciu myszką”.

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ- pozwala na przetwarzanie posiadanych w formie elektronicznej rysunków, aby poprzez Internet były dostępne na jakimkolwiek komputerze, bez konieczności korzystania z płatnej licencji oprogramowania typu CAD. Pliki CAD są w czasie rzeczywistym konwertowane do formatu PDF, dzięki czemu stają się łatwiejsze do przetwarzania. Bez trudu można uzyskać dzięki temu potrzebne informacje na podstawie wyspecyfikowanych kolejowych danych jak oznaczenie odległości, lokalizacja, nazwa/typ lub nawet współrzędne GPS. RailDocs Zarządzanie dokumentacją techniczną pozwala na obsługę plików CAD jako wsparcie współpracy z inżynierami w procesie projektowym. RailDocs Zarządzanie dokumentacją techniczną jest wspierany przez GE Transportation Optimization Solutions Document Management and Logistics Group. Możemy zapewnić dostęp do wykwalifikowanych pracowników i bezpieczne przechowywanie potrzebnych dokumentów celem ich przetwarzania zgodnie z oczekiwaniem klienta, od prostego skanowania i konwersji do odtwarzania oraz dystrybucji dokumentacji oraz innych fizycznych lub elektronicznych dokumentów.

 

BADANIA I PRACE UTRZYMANIOWE NA BOCZNICACH- moduł RailDOCS Badania i prace utrzymaniowe na bocznicach to działająca w sieci internetowej aplikacja wspomagająca planowanie i rejestrowanie wyników rutynowych działań prewencyjnych utrzymania majątku związanej z nim infrastruktury.

 

Do góry