OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

O Firmie

Polityka wartości dla klienta

W celu osiągnięcia długofalowego sukcesu stosujemy model strategicznego zarządzania firmą oraz nowoczesną orientację marketingową poprzez budowanie trwałych związków lojalnościowych z naszymi Klientami.Satysfakcja i zadowolenie Klientów jest głównym celem naszego działania, a osiągany zysk traktujemy jako nagrodę za uzyskane wyniki.

Reagując na zmiany w otoczeniu staramy się dopasowywać do nowych trendów poprzez kreatywne i innowacyjne podejście do planowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Realizujemy kompleksową strategię konkurowania uwzględniającą zakres i podmioty konkurowania oraz intensywność podejmowanych działań.

Poprzez System Zarządzania Wartością dla Klienta oraz strategię wzrostu poprzez rozwój i skuteczne zarządzanie wiedzą zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia realizowanych procesów oraz spełnienia wymagań prawnych.
Politykę tę realizujemy poprzez ustalenie mierzalnych celów w aspekcie perspektywy:

  • Interesariuszy
  • Nauki i rozwoju
  • Finansowej
  • Ciągłego doskonalenia procesów wewnętrznych uwzględniających zadowolenie wszystkich interesariuszy zainteresowanych istnieniem firmy OTTIMA plus Sp. z o.o.

Dzięki tak postawionym założeniom podnosimy efektywność i skuteczność zarządzania organizacjami naszych klientów.Wszelkie działania realizujemy uwzględniając planowanie i wdrażanie dyscypliny organizacyjnej.
Tak rozumianą Politykę Wartości dla Klienta wdrażamy, dbając o jej stałą aktualizację z uwzględnieniem wszelkich zmian wewnętrznych oraz otoczenia.

Zarząd firmy OTTIMA plus Sp. z o.o.

Do pobrania