OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

O Firmie

Publikacje


  • Monografia "Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego".

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński, prof. Bogdan Nogalski i prof. Agnieszka Szpitter - to autorzy publikacji, w której doskonale przedstawiono możliwości wykorzystania metodyk zarządzania projektami, a także – w ramach tego podejścia – doświadczeń wynikających z zastosowania rożnych modeli biznesu. Podmiotem badań były polskie przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego z obszaru dystrybucji, czyli OSD.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016, 200 stron, recenzent: Prof. Szymon Cyfert.


  • Monografia „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie-finanse-kompetencje.”


Autorzy z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, 21 rozdziałów i ponad 300 stron. To publikacja pod redakcją prezesa OTTIMA plus Sp. z o.o. - prof. nadzw. dr. hab. Marka Jabłońskiego.


  • „Business Models , Strategies Impacts and Challenges”

Monografia pod redakcją dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego – Wiceprezesa Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o.


19 rozdziałów, ponad 400 stron i kilkunastu autorów z różnych krajów świata - między innymi z Polski, Brazylii, Australii, Włoch, Rumuni, Litwy, Ukrainy i Słowacji. To wszystko zamknięte w jednym dziele.
Mowa tu o monografii „Business Models , Strategies Impacts and Challenges” pod redakcją dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego – Wiceprezesa Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o. Praca wydana została przez Nova Publishers New York, USA.
W środku m.in. artykuł dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego – Wiceprezesa Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o. ("Conceptualization and Operationalization of a Strategic Hybrid with a Geometric Approach") i Prezesa OTTIMA plus Sp. z o.o. dr. hab. inż. Marka Jabłońskiego (“Technopreneurship as a Business Driver to Designing of Business Models on the Creative Industry”).


  • "Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym"

Adam Jabłoński

 

Głównym celem książki jest przedstawienie założeń skalowalności modelu biznesu jako kluczowej determinanty efektywności przedsiębiorstwa osadzonego w sieci.

„Kluczowym obszarem badawczym poruszonym w recenzowanej pracy jest przestrzeń modeli biznesowych analizowana w kontekście środowiska sieciowego z perspektywy niespecjalnie wykorzystywanej dotychczas w zarządzaniu kategorii skalowalności. Autor rzeczywiście ma rację, że w tej kwestii zasób wiedzy jest niedostateczny, co stwarza spore możliwości rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu. W ogólnej ocenie Autor monografii tę wiedzę w znaczący sposób uzupełnił. (…) Recenzowana praca dotyczy istotnego teoretycznie, ale również utylitarnie problemu zarządzania. Dotyka wyjątkowo aktualnych zagadnień mogących wpłynąć na rozwój tej dyscypliny. Wspomniana skalowalność, a przede wszystkim sam przedmiot badań – model biznesu i środowisko sieciowe – przedstawione w książce zasługują na wyjątkową uwagę, ponadto z perspektywy przeprowadzonych badań zyskały dodatkowy strategiczny wymiar. (…)”.

 

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
Katedra Strategii i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 


  • "Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym"

Adam Jabłoński

Głównym celem książki jest zaprezentowanie założeń spójności hybrydy strategicznej zbudowanej z modelu biznesu, strategii i procesów biznesowych przedsiębiorstw funkcjonujących w środowisku sieciowym, zdolnych do osiągania wysokiej efektywności.

„Przedstawiona do zaopiniowania praca dotyczy interesującego i nowatorskiego problemu poznawczego dla nauk o zarządzaniu. (…), a także istotnego w tych naukach zagadnienia obejmującego trzy ważne współczesne aspekty prowadzenia biznesu, takie jak: kontekst strategii, model biznesu i procesy biznesowe. Całość Autor recenzowanej publikacji osadził w środowisku sieciowym. Praca dotyczy ważkiego zatem dyskursu nad – z jednej strony – podstawowymi kategoriami współczesnego zarządzania, z drugiej zaś – dyskursu nad spójnością tych kategorii z perspektywy efektywności. (…) Rozwiązywany przez autora problem jest bardzo istotny naukowo, a propozycja jego rozwiązania – interesująca poznawczo (...)".


prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
Katedra Strategii i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


PONADTO:

  • KLUCZOWE CZYNNIKI WARTOŚCI FIRMY, A JEJ ROZWÓJ- ARTYKUŁ ZNAJDZIESZ- TUTAJ
  • ANALIZA SPACE- NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY JEJ OPRACOWANIU?-TUTAJ 
  • ANALIZA WSKAŹNIKOWA- TUTAJ
  • CO ROBIĆ ABY ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE WYKRYĆ POTENCJALNE ZAGROŻENIA FINANSOWE I PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIĄ STRATEGIĘ?- TUTAJ
  • CO TO ZNACZY STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW?- TUTAJ
  • CZY METODA VESTERA MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRZY IDENTYFIKACJI KLUCZOWYCH CELÓW STRATEGICZNYCH W PROCESIE WDROŻENIA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW?- TUTAJ
  • JAK PORADZIĆ SOBIE Z WPROWADZENIEM ZMIANY W ORGANIZACJI?- TUTAJ
  • JAK STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW MOŻE WSPOMAGAĆ ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI?- TUTAJ
  • JESTEM WŁAŚCICIELEM  DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
    (HOSHIN KANRI)- TUTAJ
  • OD PEWNEGO CZASU STUDIUJĘ POJĘCIE STRATEGII ORGANIZACJI- TUTAJ//
  • OSTATNIO CORAZ CZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI- TUTAJ
  • STRATEGICZNE UCZENIE SIĘ W ORGANIZACJI- NA CZYM POLEGA?- TUTAJ
  • RACHUNEK KOSZTÓW W UKŁADZIE KALKULACYJNYM- TUTAJ
  • TARGET COSTING I KAIZEN COSTING -TUTAJ
  • STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI-TUTAJ
  • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE- CZY TO ŁATWE?-TUTAJ
  • ASPEKTY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH-TUTAJ
  • BENCHMARKING STRAT MIĘDZYSEKTOROWY-TUTAJ
  • BENCHMARKING W SKW-TUTAJ
  • BENCHMARKING W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNOŚCIĄ ORGANIZACJI-TUTAJ
  • INTEGRACJA SYSTEMU CONTROLLINGU FINANSOWEGO Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO- TUTAJ
  • ORGANIZACJA SYSTEMU INFORMACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ-TUTAJ
  • ORIENTACJA MARKETINGOWA A TQL -TUTAJ

 

Do góry