OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

O Firmie

Uprawnienia


  • Miło nam poinformować, iż  OTTIMA plus Sp. z o. o odebrała CERTYFIKAT ISO 9001:2008  • OTTIMA plus Sp. z o. o podmiotem uprawnionym do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty
Z radością informujemy, iż OTTIMA plus zgodnie z decyzją Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 10 września 2013r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty19.08.2013

Z wielką radością informujemy, iż firma OTTIMA plus Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych jako podmiot prowadzący kursy:
Doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.01.06.2013r.

Firma OTTIMA plus Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Centrum Energii Wiatrowej W4E.

Firma W4E zajmuje się przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne na każdym etapie realizowanej inwestycji. Od momentu założenia wypracowała sobie status wiodącego menadżera projektów wiatrowych w Polsce. Jako menedżer projektu, firma dba o realizację inwestycji od momentu wyboru lokalizacji przez prace koncepcyjno-projektowe, organizację finansowania, realizację i nadzór prac budowlanych po zarządzanie gotowym obiektem. W4E zajmuje się też oceną techniczną Due Diligence, analizami wietrzności i raportami przyrodniczymi.
Firma W4E jest partnerem merytorycznym cyklu Akademia OZE OTTIMA plus.

20.02.2013r.


Firma OTTIMA plus Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.19.02.2013
r.

Firma OTTIMA plus Sp. z o.o. uzyskała wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.