OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

O Firmie

Zarząd

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński -  Prezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o, Wicerezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego, Dyrektor Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Absolwent technikum kolejowego w Sosnowcu o specjalności: Automatyka sterowania ruchem kolejowym.  Wiceprezes Zarządu uznanej na rynku firmy doradczej OTTIMA plus Sp. z o.o. w Katowicach. Prezes Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management). Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych systemów zarządzania wynikami) Strategic Performance Management) zorientowanych na wzrost wartości przedsiębiorstw służących doskonaleniu skuteczności i efektywności stosowanych modeli biznesowych.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński - Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o., Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego, Dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Absolwent technikum kolejowego w Sosnowcu o specjalności: Automatyka sterowania ruchem kolejowym. Wieloletni auditor wiodący jednostek certyfikujących w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w kodach branżowych: Transport, Budownictwo, Administracja Publiczna. Ponad 200 przeprowadzonych auditów certyfikujących, recertyfikujących i nadzorczych w wielu branżach przemysłu i usług. Autor wielu ekspertyz technicznych, analiz i projektów na rzecz przemysłu i usług. Prezes Zarządu renomowanej firmy doradztwa biznesowego OTTIMA plus Sp. z o.o. w Katowicach. Wiceprezes Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy. Doświadczony ekspert, prowadzący doradztwo biznesowe od 1997 roku dla wielu wiodących spółek w Polsce i za granicą. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzania ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także ponad 100 artykułów naukowych z dziedziny zarządzania. Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych, efektywnych modeli biznesu, w tym Sustainability Business Models oraz założeń strategii budowy wartości firmy z uwzględnieniem zasad Corporate Social Responsibility.