OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Balanced Scorecard

Zrównoważona Karta Wyników jest instrumentem zarządzania strategicznego, który umożliwia umiejscowienie długookresowej strategii organizacji w systemie zarządzania organizacją poprzez mechanizm pomiaru. Jest to swego rodzaju alternatywna propozycja do tradycyjnych systemów finansowych, która opisuje i wyjaśnia, co powinno być w organizacji mierzone, aby jak najlepiej ocenić efektywność w realizowaniu strategii, a także by móc jak najszybciej ocenić adekwatność samej strategii. Zrównoważona Karta Wyników daje możliwość przełożenia strategii i wizji na działania, poprzez zdefiniowanie celów i mierników w czterech perspektywach:
 •Finansowej
 •Klienta
 •Procesów wewnętrznych
 •Infrastruktury i rozwoju
Określa cele biznesowe organizacji, które wychodzą poza obszar celów finansowych oraz wskazuje działania, które są kluczowe z punktu widzenia tworzenia wartości. Zrównoważona Karta Wyników wyraźnie podkreśla efektywność krótkoterminową oraz czynniki warunkujące długoterminowy sukces finansowy i rynkowy organizacji.

 

AKADEMIA BALANCED SCORECARD

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej Akademii Balanced Scorecard zawierającej kompendium wiedzy na temat Zrównoważonej Karty Wyników (Strategicznej Karty Wyników). Przedstawione w niej zagadnienia teoretyczne i praktyczne mogą być dla Państwa inspiracją do budowy i wdrażania systemów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Innowacyjne podejście do problematyki Balanced Scorecard prezentowane przez Nas może być źródłem rozwoju Państwa przedsiębiorstw i platformą do budowy przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Wiedza znajdująca się w niniejszym portalu jest ciągle aktualizowana i rozszerzana dla pełnego zadowolenia jego użytkowników. Najnowsze trendy w tym zakresie są prezentowane w formie dostępnej i przyjaznej.

Zamierzeniem Naszym jest nie tylko stworzyć bazę wiedzy ale także stworzyć forum wymiany doświadczeń w zakresie problematyki nowego fenomenu zarządzania jakim jest z pewnością model Zrównoważonej Karty Wyników.

Zapraszamy do lektury i wymiany doświadczeń.  

 

 AKADEMIA BALANCED SCORECARD

                            

Oprogramowanie wspomagające wdrożenie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)

Result Scorecard jest programem wspomagającym monitorowanie strategii, którego celem jest pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do zadań programu Result Scorecard należy prowadzenie monitorowania wskaźników opracowanych w celu oceny spełnienia realizacji strategii organizacji.

Dzięki możliwości generowania raportów z monitorowania miernika oraz strategii stworzona została możliwość całkowitej kontroli nad wszystkimi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwala to na szeroko pojętą analizę rynku umożliwiającą optymalizację dalszej strategii rozwoju.

Result Scorecard jest programem, składającym się z czterech modułów odpowiedzialnych za różne funkcje programu. Do najważniejszych z nich należy moduł monitorowania. Dzięki modułowi monitorowania wskaźników możliwe jest odpowiednio wczesne wykrycie obszarów niespełniających wymagań założonej strategii.