OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Budowa Strategii dla JST

Zarządzanie wartością regionu z wykorzystaniem strategii jest uznawane za koncepcję dobrze oddającą potrzebę określenia celów działania jednostek terytorialnych zarówno na poziomie regionalnym – regiony, województwa i podregiony, jak i na poziomie lokalnym – powiaty i miasta na prawach powiatów, gminy, w tym gminy miejskie będące miastami na prawach powiatu. Sprzyja także integracji celów osób zarządzających miastem i wszelkich interesariuszy miasta. Wskazuje na potrzebę maksymalizowania wartości regionu dla wszystkich interesariuszy, przez co uznawana jest za uniwersalną. Jest także spoiwem łączącym strategię z wynikami regionu.

Zarządzanie wartością regionu to filozofia zarządzania, w myśl, której wszelkie aktywności i procesy zarządcze są skupione na maksymalizowaniu wartości regionu z punktu widzenia interesariuszy. Kształtowanie wartości regionu jest jedną ze strategii prowadzenia działalności, a uruchomienie odpowiednich procesów zarządzania jest niezbędne do wprowadzenia jej w życie.

Aby koncepcja zarządzania wartością regionu została skutecznie wdrożona, niezbędne jest (także dla jej późniejszego efektywnego stosowania) dogłębne poznanie różnorodnych mechanizmów i narzędzi oceny efektów działalności regionu wykorzystywanych w tej koncepcji. Do tego celu stosować należy specjalnie określone dla regionów analizy strategiczne.

Cechą charakterystyczną analizy strategicznej jest łączenie dwóch sposobów patrzenia na zarządzanie i dwóch źródeł informacji: jednoczesne badanie otoczenia i samej organizacji oraz konfrontowanie wyników tych badań w celu ustalenia jej potencjału rozwojowego.