OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Doradztwo w transporcie kolejowym

DEPARTAMENT DORADZTWA OTTIMA plus Sp. z o. o
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM REALIZUJE:

 

 • Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego, autoryzacji bezpieczeństwa przez zarządcę infrastruktury, certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymywania wagonów towarowych czy też świadectwo bezpieczeństwa dla użytkowników bocznicy (opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS);
 • Doradztwo w zakresie Systemów Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Systemu Zarządzania Utrzymaniem i innych;
 • Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania Systemów Zarządzania w oparciu o Międzynarodową Normę dla Branży Kolejowej IRIS;
 • Outsourcing w zakresie utrzymania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem SMS (nadzór nad dokumentacją i zapisami SMS, planowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych, zarządzania zmianami, nadzorowanie realizacji korygujących i pokontrolnych, reprezentowanie przedsiębiorstwa przed Urzędem Transportu Kolejowego w zakresie Systemu Zarządzania).
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa.
 • Audyt świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli oraz typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 • Opracowanie analizy z zakresu optymalizacji pracy bocznicy;
 • Opracowanie regulacji wewnętrznych dla przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic;
 • Rozwiązania informatyczne e- Rail Excellence;
 • Pomoc w zakresie opracowania dokumentów niezbędnych do uzyskania Świadectwa Dopuszczenia Typu;
 • Studia wykonalności inwestycji kolejowych;

Funkcjonując jako rzetelny i skuteczny partner przedsiębiorstw w branży kolejowej dostosowaliśmy ofertę doradczą do aktualnych potrzeb i wymagań prawnych i rynkowych. Proponowane usługi w zakresie doradztwa technicznego świadczymy z należytą starannością, dopełniając wszelkich starań, aby nasze realizacje znalazły akceptację przede wszystkim klientów oraz jednostek administracji publicznej nadzorujących naszą pracę.