OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Jednostka Inspekcyjna OTTIMA plus

Polskie Centrum Akredytacji udzieliło firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. akredytacji Nr AK 022, jako jednostce inspekcyjnej typu A, do przeprowadzania inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (ICSM).

Spółka OTTIMA plus spełniając wymagania niezależności i bezstronności zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020 powołała do działania dział inspekcji kolejowych, który świadczy usługi w zakresie przeprowadzania niezależnych ocen adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem.

Prowadząc kontrole określone w tej normie, jednostka inspekcyjna OTTIMA plus kieruje się profesjonalnym osądem.

 

Jednostka inspekcyjna OTTIMA plus deklaruje,

że jej działalność inspekcyjna jest podejmowana w sposób bezstronny i niezależny.

Personel jednostki inspekcyjnej OTTIMA plus został odpowiednio przeszkolony do bieżącego identyfikowania ryzyka zagrażającego jej bezstronności oraz do prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania.

Więcej informacji:
http://asborail.com/

 

Do pobrania