OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Kurs na licencję maszynisty

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA plus Sp. z o.o. zaprasza na kurs zakończony egzaminem z zakresu:
Kurs licencja maszynisty


Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.02.2014r.  w sprawie licencji maszynisty

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2373)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Czas trwania: 298 godzin
 • Cena szkolenia : 5 500,00 PLN
 • W cenie szkolenia: wykłady, ćwiczenia, egzamin testowy
 • Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Stawowa 10

CEL KURSU MASZYNISTY KOLEJOWEGO

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie dotyczącym:

   • Technologii kolejowej, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji;
   • Zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania;
   • Sposobów funkcjonowania kolei;
   • Pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru.


Absolwenci po zakończonym kursie maszynisty kolejowego przystępują do egzaminu końcowego.


OTTIMA plus Sp. z o.o. uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty zarejestrowany pod NR 04/13


Kontakt:
Ewa Worwąg-Samul
szkolenia@ottima-plus.com.pl
668 894 572