OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Licencja przewoźnika

Licencja jest warunkiem rozpoczęcia działalności związanej z wykonywaniem przewozów kolejowych, wynikającym z przepisów Unii Europejskiej zobowiązującej wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia odpowiednich regulacji w zakresie licencjonowania przedsiębiorstw kolejowych.
Licencja jest potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego.

Doradztwo oraz wsparcie merytoryczne ze strony firmy OTTIMA plus, w trakcie opracowywania wniosku pozwoli spełnić wymogi stawiane przewoźnikowi starającemu się o „Licencję na wykonywanie przewozów kolejowych”.