OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Optymalizacja pracy bocznicy kolejowej

OTTIMA plus oferuję Państwu usługę polegającą na opracowaniu analizy z zakresu optymalizacji pracy bocznicy.

Analiza obejmuje:
 • Procesy technologiczne realizowane na bocznicy, weryfikowane na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz obowiązujących
  i wdrożonych systemów:
  - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
  - Systemu Zarządzania Jakością.
 • Proponowane kierunki zmian w organizacji pracy bocznicy z uwzględnieniem wymogu zachowania ciągłości i płynności procesów technologicznych.
Podstawowe założenia koncepcji:
 • analiza wdrożonych systemów:
  - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
  - Systemu Zarządzania Jakością
  .
 • mapowanie procesu technologicznego bocznicy oraz wskazanie ewentualnych propozycji zmian dla organizacji pracy na bocznicy;
 • zaproponowanie modelu współpracy i rozliczeń;
 • oszacowanie efektu finansowego zmian.