OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Południowy Klaster Kolejowy

Aby przystąpić  do Południowego Klastra Kolejowego niezbędne informacje znajdziesz TUTAJ

 • Inicjatywa Południowego Klastra Kolejowego: 

CEL KONKURSU:
 • Promocja innowacji kolejowych wprowadzanych przez podmioty działające w sektorze transportu kolejowego;
 • Promowanie przedsiębiorstw, instytucji sektora badawczo-rozwojowego i uczelni wdrażających innowacje kolejowe; 
 • Poprawa wizerunku sektora transportu kolejowego, przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo- rozwojowego działających
  w tym sektorze poprzez promocję dobrych praktyk w transporcie kolejowym;
 • Zachęcanie przedsiębiorstw i instytucji sektora badawczo-rozwojowego do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych
  w obszarze transportu kolejowego;
 • Wybór najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców i instytucji sektora badawczo-rozwojowego. • Pełną ofertę konkursu znajdziesz TUTAJ
 • Ankietę samooceny znajdziesz TUTAJ


 • Platforma technologiczna RailPlus

ZGODNIE ZE SWOJĄ MISJĄ, POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY ZAINICJOWAŁ PLATFORMĘ TECHNOLOGICZNĄ RAILPLUS.


Cel platformy technologicznej:

 • Wzrost innowacyjności w przemyśle kolejowym;
 • Wzrost konkurencyjności użytkowników platformy;
 • Wsparcie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w sektorze transportu szynowego;
 • Przyspieszenie transferu od właściciela technologii do klienta.

Interesariusze Platformy  RAILPLUS:

 • Podmioty chcące znaleźć rynek dla swoich produktów;
 • Podmioty poszukujące inwestorów dla swoich technologii;
 • Południowy Klaster Kolejowy;
 • Sektor MŚ, uczelnie wyższe.

4 spojrzenia na Platformę  RAILPLUS:


 • Platforma demonstracyjna:

Technologie i rozwiązania już istniejące prezentowane celem poszerzenia rynku użytkowników.

 • Platforma innowacyjna:

Technologie i rozwiązania, które nie zostały jeszcze wdrożone lub na etapie koncepcji.

 • Platforma kontakt:

Produkt umożliwia kontakt między podmiotami zainteresowanymi danym rozwiązaniem, także przez potencjalnych inwestorów, oraz wymianę informacji na temat najlepszych praktyk.

 • Platforma współprac:

Czynnik integrujący strukturę sieciową, zwiększający potencjał dla wspieranych projektów.

 

MODEL BIZNESOWY RAILPLUS:


Pełna ofertę znajdziesz TUTAJ