OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

Standard IRIS

W roku 2007 przemysł kolejowy doczekał się stworzenia nowego, spójnego standardu zawierającego wymagania dla systemów zarządzania - Standardu IRIS (International Railway Industry Standard).

Głównym stymulatorem dla podjęcia prac nad stworzeniem standardu IRIS były uzyskiwane zarówno od największych producentów jak i dostawców przemysłu kolejowego informacje o coraz bardziej obniżającej się jakości usług i produktów na rynku w branży kolejowej.
Pod patronatem Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego UNIFE i przy współudziale największych producentów przemysłu kolejowego takich jak Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation and Bombardier Transportation powstała jednolita i spójna Specyfikacja Techniczna, dzięki której z jednej strony został znacznie uproszczony proces weryfikacji poziomu jakości świadczonych usług, zaś z drugiej zestandaryzowano wymagania jakościowe stawiane firmom sektora kolejowego.

Nowe wymagania IRIS rev. 02

Po trzech latach od oficjalnego uruchomienia pierwszego Standard IRIS w efekcie intensywnej pracy usprawniającej, 18 czerwca 2009 oficjalnie opublikowano nowe wymagania dla IRIS wersja 02.
IRIS 02 (International Railway Industry Standard) jest obecnie najbardziej wymagającą międzynarodową normą w branży kolejowej, gwarantującą najwyższą jakość zarządzania biznesem.

Korzyści z wdrożenia IRIS:
  • wzrost jakości na całym łańcuchu dostaw;
  • wzrost skuteczności oceny i zatwierdzania poddostawców dla kolejnictwa;
  • obniżenie kosztów producentów i poddostawców;
  • polepszenie dostępności do specyficznych, znaczących danych dotyczących producentów dla kolejnictwa, co ma na celu polepszenie współpracy i realizacji interesów w branży;
  • jednolita, uznana na całym świecie certyfikacja zamiast różnych standardów producenckich,
  • zwiększenie efektywności urządzeń taboru kolejowego.