OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Usługi/Produkty

System Zarządzania Utrzymaniem MMS

 • Akty prawne:
*Ustawa z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
*Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe.

Rozporządzenie Komisji nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r., ma na celu ustanowienie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Celem systemu certyfikacji jest wskazanie, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ustanowił swój system utrzymania i że jest w stanie spełnić wymogi określone w rozporządzeniu w celu dopilnowania, aby każdy wagon towarowy, za którego utrzymanie jest on odpowiedzialny, był w stanie poruszać się w bezpieczny sposób.
System certyfikacji ma zastosowanie do każdego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe wykorzystywane w sieci kolejowej w Unii.

System obejmuje cztery funkcje:
 • Funkcja zarządzania – umożliwia nadzór nad funkcjami utrzymania i ich koordynowanie, pozwala zapewnić bezpieczny stan wagonu towarowego w systemie kolejowym.
 • Funkcja rozwoju utrzymania – umożliwia przyjęcie odpowiedzialności za zarządzanie dokumentacją dotyczącą utrzymania, w tym zarządzanie konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne, jak również o wyniki działań i korzyści z doświadczenia.
 • Funkcja zarządzania utrzymaniem taboru – umożliwia zarządzanie wycofaniem wagonu towarowego do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania.
 • Funkcja przeprowadzenia utrzymania – umożliwia przeprowadzanie wymaganego utrzymania technicznego wagonu towarowego lub jego części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do użytkowania.
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie powinien dopilnować, za pomocą systemu utrzymania, aby wagony towarowe, za których utrzymanie jest odpowiedzialny, były w stanie poruszać się w bezpieczny sposób. Różnorodność konstrukcji i metod utrzymania, system utrzymania jest systemem ukierunkowanym na proces.

Nasi klienci to m.i.n:
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp.z  o. o
 • PCC Rokita S.A
 • Bolsped Sp. z o. o
 • Zakłady Chemiczne "Rudniki"
 • Trakcja Tiltra S.A
 • Petrolot Sp. z o. o
 • PCC Intermodal S.A