Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Usługi eksperckie w zakresie zagadnień ekonomiczno-zarządczych

 1. Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw
 2. Opracowanie i projektowanie strategii przedsiębiorstw
 3. Projekty restrukturyzacji przedsiębiorstw
 4. Projekty transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
 5. Analizy finansowe oraz wycena wartości przedsiębiorstw
 6. Studia wykonalności
 7. Przygotowanie projektów o dofinansowanie inwestycji
 8. Analizy finansowe inwestycji
 9. Badania ilościowe i jakościowe kierunków i zjawisk społecznych
 10. Opracowanie nowoczesnych systemów pomiarów wyników (Balanced Scorecard)
 11. Doradztwo w zakresie IPO
 12. Inne