Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Usługi wsparcia eksperckiego w zakresie transportu kolejowego, w tym projektowanie infrastruktury kolejowej (urządzenia SRK oraz układy torowe).

 • Wsparcie klientów w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) ruchu kolejowego przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.
 • Wsparcie klientów w zakresie wdrażania systemów zarządzania utrzymaniem (MMS) i innych systemów wspierających (VPI, Systemy Zarządzania Jakością Procesów Spawalniczych, Systemy Zarządzania Jakością Badań Nieniszczących, inne).
 • Wsparcie klientów w zakresie opracowania regulacji wewnętrznych (instrukcji) dla przewoźników i zarządców infrastruktury.
 • Wsparcie klientów w zakresie opracowania i aktualizacji regulaminów pracy bocznic kolejowych wraz ze schematami drogowymi i SRK.
 • Wsparcie klientów w zakresie analiz przepustowości i efektywności bocznic kolejowych i innych obiektów infrastruktury kolejowej.
 • Wsparcie klientów w zakresie opracowania studiów wykonalności, koncepcji programowo-przestrzennych i projektów infrastruktury kolejowej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 • Wsparcie klientów w zakresie utrzymania dokumentacji systemów utrzymania DSU.
 • Wsparcie klientów w zakresie analiz RAMS, LCA, analiz statystycznych związanych z kwestiami bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Wsparcie klientów w zakresie analiz bezpieczeństwa, badań technicznych, opinii techniczno-eksploatacyjnych, raportów badawczych w obszarze transportu kolejowego.
 • Wsparcie klientów w zakresie analiz wypadkowych, usterek złożonych systemów technicznych i wad produktowych.
 • Wsparcie klientów w zakresie opracowania strategii kultury bezpieczeństwa, strategii czynnika ludzkiego i organizacyjnego, ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa.
 • Wsparcie klientów w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych SMS/MMS, audytów u dostawców, kontroli procesów technologicznych, obserwacji zachowań pracowników w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 • Wsparcie klientów w zakresie projektów oceny zgodności technicznej i bezpiecznej integracji.
 • Wsparcie klientów w procesach spełnienia wymagań prawnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego w wyniku kontroli organu nadzorującego (UTK):
  1. Wsparcie klientów w spełnieniu zaleceń pokontrolnych UTK w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury
  2. Wsparcie klientów w spełnieniu zaleceń pokontrolnych UTK w zakresie Systemu Zarządzania Utrzymaniem
  3. Wsparcie klientów w spełnieniu zaleceń pokontrolnych UTK w zakresie eksploatacji bocznic kolejowych
  4. Wsparcie klientów w spełnieniu zaleceń pokontrolnych UTK w zakresie eksploatacji infrastruktury kolejowej
  5. Wsparcie klientów w zakresie wdrażania zaleceń PKBWK
  6. Wsparcie klientów w zakresie wdrażania alertów bezpieczeństwa
  7. Wsparcie klientów w zakresie zapewnienia prawidłowego stosowania na rynku transportu kolejowego wyrobów spełniających wymogi prawa (zarówno podlegających przepisom prawa krajowego jak i europejskiego)
  8. Wsparcie klientów w zakresie zapewnienia prawidłowej kwalifikacji bocznic kolejowych wchodzących w skład obiektów infrastruktury usługowej
  9. Wsparcie klientów w zakresie zapewnienia kompetencji personelu realizującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Inne analizy branżowe.
 •  

Dbając o szczegóły, gwarantujemy dokładność i rzetelność. Razem zbudujmy cele strategiczne! Dzięki ich opracowaniu nastąpi początek drogi dążenia do sukcesu!

Jesteś zainteresowany? Prosimy o kontakt:
handlowy@ottima-plus.com.pl
marketing@ottima-plus.com.pl