Centrum Kompetencyjne Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego OTTIMA plus już otwarte

Centrum Kompetencyjne Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego OTTIMA plus już otwarte

Centrum Kompetencyjne Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego OTTIMA plus już otwarte.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

1. Kształcenie personelu wykonującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego

2. Kształcenie i doskonalenie umiejętności maszynistów pojazdów kolejowych wraz z nabyciem uprawnień do obsługi ERTMS / ETCS .

3. Kursy na licencję maszynisty

4. Szkolenia dla istniejących aktywnych maszynistów pojazdów kolejowych, na których ciąży obowiązek utrzymania uprawnień poprzez coroczne odbycie ustawowego poziomu szkoleń na symulatorach kolejowych w ilości min. godzin rocznie

5. Szkolenia dla osób mających potrzebę przekwalifikowania się z uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych transportu towarowego na pasażerski i odwrotnie

6. Szkolenia dla maszynistów, którzy powinni odbywać szkolenia interwencyjne (np. powypadkowe), będące wynikiem zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

7. Szkolenia dla studentów uczelni technicznych lub uczniów szkół średnich w ramach zajęć dydaktycznych

8. Szkolenia dla innych zainteresowanych osób

Koordynator projektu Justyna Nowak Tel. +48 668 894 577

Dodaj komentarz