O FIRMIE

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Działania firmy OTTIMA plus sprzyjają silnej integracji środowiska sektora kolejowego.

Jesteśmy z Wami od 1999r.

Prowadzimy działalność technologiczną oraz szkoleniową w obszarze kolejowym.
Prowadzimy badania naukowe, rozwijamy technologię i upraktyczniamy wiedzę w transporcie kolejowym.

Satysfakcja i zadowolenie klientów są naszym priorytetem, a pozytywne referencje uznanych klientów i utrzymywanie z nimi przyjacielskich relacji stanowi dowód wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

OTTIMA plus to unikatowa wiązka wartości dla sektora kolejowego w wymiarze zarządczym, technologicznym i ekonomicznym, która posiada zdolność do łączenia tych obszarów w realizacji najbardziej skomplikowanych projektów. Wytrwale dążymy dla Was do ciągłego rozwoju.

Mając świadomość, że przedsiębiorstwa kolejowe to organizacje wysokiej niezawodności wychodzimy Państwu naprzeciw realizując działania wspomagające świadcząc usługi na rzecz rozwoju kompetencji personelu kolejowego wykonującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Z nami nawet najtrudniejsze projekty stają się proste i możliwe do wykonania.

Nie wierzycie? Poproście o nasze referencje. Prześlemy je z przyjemnością: marketing@ottima-plus.com.pl

OTTIMA plus to Wasz pierwszy wybór. Od lat zaufało nam już tak wielu. Sukces Państwa to także nasz sukces.
Dynamicznie dla Was pędzimy po torze wiedzy kolejowej.
Mamy pociąg do tworzenia przyszłości kolei, razem dojedźmy do stacji SUKCES.

OTTIMA plus jest inicjatorem i brokerem wiedzy Południowego Klastra Kolejowego, który został wpisany w poczet członków Międzynarodowej Sieci Klastrów Kolejowych w Europie (ERCI) – European Railway Clusters Initiative, co umożliwia dynamiczny rozwój transportu kolejowego w Polsce i dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze.

Przewagą różnicującą nas od konkurencji jest doświadczenie wynikające z ponad 21 lat funkcjonowania na rynku, stabilny, kompetentny personel firmy, szerokie uprawnienia formalne wynikające z regulowanego charakteru sektora transportu kolejowego.

Nasze osiągnięcia

 • 30 zaangażowanych konsultantów
 • Ponad 1000 projektów doradczych
 • Ponad 3000 przeszkolonych osób w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 • Ponad 700 przeszkolonych maszynistów
 • Ponad 20 programów szkoleniowych na rzecz kolei
 • Broker Wiedzy w Południowym Klastrze Kolejowym
 • Ponad 100 artykułów w wiodących czasopismach branżowych
 • Organizacja ponad 300 konferencji branżowych
 • Certyfikaty – ISO 9001:2015, 
 • Akredytacja PCA Jednostki Inspekcyjnej

Uprawnienia specjalistyczne OTTIMA plus niezbędne dla świadczenia profesjonalnych usług w transporcie kolejowym

 • Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.
 • Wpis do rejestru firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nr ewidencyjny 2.24/00029/2013.
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  Nr w rejestrze 30/2013/RPPKPTN.
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania kursów. Nr w rejestrze DD-09-1/01-13/P i DD-09-2/01-13-P.
 • Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 września 2013r. – wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty.
 • OTTIMA plus jest sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 • Certyfikat Akredytacji Nr AK 022, dla niezależnej jednostki oceniającej AsBO (z ang. Assessment Body) typu A.