Opracowania naukowe w zakresie zagadnień transportu kolejowego

Więcej informacji o nas znajdziesz
w następujących mediach społecznościowych:

Od wielu lat prowadzimy pogłębione badania naukowe oraz działania rozwojowe w sektorze transportu kolejowego. Nasze pionierskie rozwiązania są szeroko implementowane przez użytkowników rynku kolejowego. Zarząd OTTIMA plus wchodzi w skład Kapituły międzynarodowego konkursu w zakresie innowacji kolejowych – ERCI Innovation Awards w ramach Europejskiej Sieci Klastrów – European Railway Clusters Initiative.

Wykaz wybranych publikacji naukowych dotyczących sektora transportu kolejowego:

 1. A. Jabłoński, M. Jabłoński, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” publikacja wyróżniona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, CEDEWU 2018
 2. A. Jabłoński, M. Jabłoński, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi”, CEDEWU 2019
 3. A. Jabłoński, M. Jabłoński, „Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny”, CEDEWU 2020
 4. A. Jabłoński, M. Jabłoński, „Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implication”, CEDEWU 2021
 5. A. Jabłoński, M. Jabłoński, „Model of technical risk management in rail transport and technology transfer”, Archives of Transport System Telematics, Volume 5, Issue 2, May 2012.
 6. A. Jabłoński, M. Jabłoński, M. Michałowska, Efektywne modele biznesu sektora transportu kolejowego, [w:] Problemy Transportu i Logistyki , Zeszyt Naukowy nr 741, nr 18, Szczecin 2012.
 7. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Systemowe aspekty zarządzania utrzymaniem taboru, „Infrastruktura transportu”, nr 4/2013.
 8. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym – rekomendacje dla audytorów, „Infrastruktura transportu”, nr 5/2013.
 9. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie w nowych regulacjach prawnych i standardach transportu kolejowego, „Infrastruktura transportu”, nr 6/2013.
 10. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Miejsce i rola jednostek oceniających adekwatność stosowania procesu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym – zarys problemu, „Technika Transportu Szynowego”, nr 11/2013.
 11. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Walidacja stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w warunkach polskich z uwzględnieniem zarządzania konfiguracją, „Technika Transportu Szynowego”, Nr 12/2014.
 12. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie jakością usług pasażerskich przewozów kolejowych – podejście systemowe, „Przegląd Komunikacyjny”, Nr 3/2014.
 13. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie konfiguracją w utrzymaniu wagonów towarowych a bezpieczeństwo ruchu kolejowego – podejście systemowe, „Transport i Komunikacja”, Nr 1/2014.
 14. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie konfiguracją w utrzymaniu taboru kolejowego – wybrane aspekty zarządcze i technologiczne, „Infrastruktura Transportu”, Nr 1/ 2014.
 15. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Dobre praktyki w zakresie wyceny i oceny ryzyka w transporcie kolejowym, „Infrastruktura Transportu”, Nr 2/2014.
 16. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty integracji, „Technika Transportu Szynowego”, Nr 9/2014.
 17. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty, „Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego”, nr 3/2014.
 18. A. Jabłoński, M. Jabłoński Key Challenges and Problems in Conducting Independent Evaluations of the Adequacy of the Risk Management Process in Rail Transport, Tools of Transport Telematics, Springer International Publishing Switzerland (2015), J. Mikulski (Ed.): TST 2015, CCIS 531 2015.
 19. A. Jabłoński, Task of independent assessment bodies in Risk management in rail transport- polish experience, Challenge of Transport Telematics, Communications in Computer and Information Science, 640, J. Mikulski (Ed): TST 2016.
 20. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania wagonów towarowych – podejście interdyscyplinarne, Problemy Kolejnictwa Zeszyt 173/2016.
 21. A. Jabłoński, The efficient management of railway sidings in terms of a safety criterion – selected aspects, TST 2017
 22. M. Jabłoński, Assessment of the correctness of the application of the explicit risk estimation methods in making an independent assessment of a rail transport risk management process, TST 2017
 23. A. Jabłoński, The efficient management of railway sidings in terms of a safety criterion – selected aspects, Archives of Transport System Telematics Volume 10, Issue 1, 2017.
 24. M. Jabłoński, The strategies of human error mitigation in railway traffic control systems, Archives of Transport System Telematics 2018
 25. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Social Factors as a Basic Driver of the Digitalization of the Business Models of Railway Companies, Sustainability 2019.
 26. M. Jabłoński, Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów
  regulowanych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 1, 2017 (85) (_Zeszyty
  Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 27. M. Maria, A. Jabłoński, M. Jabłoński, Efektywne modele biznesu sektora transportu kolejowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 18, s. 209-225.
 28. M. Jabłoński, Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2018, nr 1 (91) Zarządzanie finansami, 319-331.
 29. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Dlaczego zmiana w systemie kolejowym ma wpływ na bezpieczeństwo, Magazyn Kultury Bezpieczeństwa UTK, 2019
 30. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Operacjonalizacja kształtowania i pomiaru kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Magazyn Kultury Bezpieczeństwa UTK,
  2020.

Jesteś zainteresowany badaniami i rozwojem w transporcie kolejowym?

Napisz do nas: badania@ottima-plus.com.pl