Biogramy

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

dr hab. inż. adam Jabłoński

prof. Uczelni

Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego.

Wykładowca akademicki i dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

Absolwent Technikum Kolejowego w Sosnowcu, o specjalności Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

Doświadczony ekspert branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej.

Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym. Kierownik Akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej (ASBO) OTTIMA plus Sp. z o.o. w zakresie oceny bezpieczeństwa oraz Inspektor w obszarze bezpiecznej integracji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz transportu kolejowego. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania w obszarze transportu. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego – Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach.  Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów – ERCI – European Railway Clusters Initiative.

Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Współautor między innymi monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” wyróżnionej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” oraz współautor monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi”, „Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny”, „Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implication”.  Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.

dr hab. inż. marek Jabłoński

prof. Uczelni

Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego.

Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Absolwent Technikum Kolejowego w Sosnowcu, o specjalności Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

Członek Komitetu Technicznego (Technical Committee of the Cooperation of CSM Assessment Bodies – ASBO Cooperation) nadzorowanego przez Europejską Agencję Kolejową z siedzibą w Valenciennes, we Francji. Doświadczony ekspert branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej. Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym.

Kierownik Techniczny Akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej (ASBO) OTTIMA plus Sp. z o.o. w zakresie oceny bezpieczeństwa oraz Inspektor w zakresie bezpiecznej integracji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz transportu kolejowego. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania w obszarze transportu. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego – Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Członek Kapituły międzynarodowego konkursu w zakresie innowacji kolejowych – ERCI Innovation Awards w ramach Europejskiej Sieci Klastrów – European Railway Clusters Initiative. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Współautor między innymi monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” wyróżnionej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” oraz współautor monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi”, „Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny”, „Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implication”. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.