Program szkoleniowy - TERAZ TWOJA KOLEJ

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Ogólnopolski projekt „TERAZ TWOJA KOLEJ” to cykl innowacyjnych szkoleń, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników spółek kolejowych, wskazanie kluczowych trendów problematyki bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zintegrowanie środowiska kolejowego na rzecz kształtowania systemów zarządzania, doskonalenia procesów oraz monitorowania wyników w sferze bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale przede wszystkim spopularyzowanie wiedzy na temat kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Projekt „TERAZ TWOJA KOLEJ” powstał w 2011 roku, ze względu na zmiany zachodzące  w postrzeganiu polskiej kolei. Głównym założeniem projektu „TERAZ TWOJA KOLEJ” było przeszkolenie jak największej liczby osób z sektora kolejowego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Takie zagadnienia jak bezpieczeństwo transportu kolejowego, technologiczne i organizacyjne aspekty utrzymania pojazdów kolejowych i infrastruktury torowej w kontekście zmian prawnych oraz prowadzonych w szerokim zakresie inwestycji kolejowych, nowych metod jak również technik zarządzania bocznicami kolejowymi wymagają ciągłego omawiania, aktualizowania i nowej interpretacji.

Projekt „TERAZ TWOJA KOLEJ” zakłada dzielenie się tą wiedzą, tj. analizowanie celów bezpieczeństwa, kluczowych problemów prawnych, technicznych i ekonomicznych w zakresie sektora kolejowego oraz rozwijaniem wspólnego zarządzania wiedzą operatorów systemu kolejowego.

Szkolenia podstawowe charakteryzują się przede wszystkim indywidualnym podejściem do przedstawianego zagadnienia oraz przejrzystym przekazaniu wiedzy uczestnikom szkolenia. Spotkania opierają się na szeroko pojętym dialogu/dyskusji z uczestnikami szkoleń, co niewątpliwie pobudza wyobraźnię i sprzyja zaangażowaniu w proces szkolenia. Duży plus to niewątpliwie aktualizowane na bieżąco merytoryczne przygotowanie szkoleniowców oraz bezterminowe certyfikaty.