Badania i rozwój w transporcie kolejowym

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Realizujemy pogłębione badania naukowe w transporcie kolejowym w zakresie:

1. Badania czynnika ludzkiego i organizacyjnego w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
2. Badania mechanizmów kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
3. Badania wpływu złożoności systemów technicznych na procesy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
4. Badania procesów oceny zgodności technicznej i bezpiecznej integracji.
5. Badania skuteczności i efektywności stosowanych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury systemów zarządzania bezpieczeństwem.
6. Badania skuteczności i efektywności stosowanych przez jednostki odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych systemów zarządzania utrzymaniem.
7. Badania niezawodności złożonych systemów technicznych w transporcie kolejowym.
8. Badania procesów zarządczych i wpływu przywództwa menadżerów na doskonalenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
9. Badania procesów degradacyjnych w eksploatacji złożonych systemów technicznych.
10. Badanie wpływu architektury systemów technicznych na bezpieczną integrację.
11. Badania przyczyn wypadków kolejowych z punktu widzenia skuteczności i efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
12. Badania wpływu regulacji prawnych na procesy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
13. Badania przyczyn i rodzajów błędów popełnianych przez personel wykonujący zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
14. Badania ryzyka technicznego i zawodowego w kontekście eliminacji zdarzeń niepożądanych.
15. Badania odporności systemów technicznych na zakłócenia wywołujące sytuacje krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
16. Badanie wpływu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw kolejowych na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.