KONTAKT

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

OTTIMA plus Sp. z o.o.

NIP: 641-21-79-945
REGON: 276637404
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000 364 533
Kapitał Zakładowy: 105 000,000 PLN
Konto: Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku bankowego: 49 1090 2590 0000 0001 3215 1333

Formularz kontaktowy