Kurs na Licencję Maszynisty – rekrutacja

Kurs na Licencję Maszynisty – rekrutacja

Uwaga Przyszli Maszyniści! Niedawno rozpoczęliśmy nowy Kurs na Licencję Maszynisty, a już otwieramy rekrutację na kolejny, który planujemy rozpocząć w październiku. Zapraszamy do kontaktu: 668 894 572, szkolenia@ottima-plus.com.pl

Miejsce szkolenia:
Gallusa 12, 40-594 Katowice – szkolenie teoretyczne
CTL Maczki-Bór Spółka Akcyjna, Długa 90, 41-208 Sosnowiec – szkolenie praktyczne

Wymagania wobec uczestników:
Na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:
– nie była karana za przestępstwo umyślne;
– ukończyła 18 lat;
– ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe;
– spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2;
– odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.

Dodaj komentarz