Oświadczenie

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Spółki OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

w zakresie budowy oraz wdrażania pierwszych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym w Polsce

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat budowy pierwszych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym w Polsce, szczególnie przez nowo powstałe podmioty gospodarcze, spółka OTTIMA plus Sp. z o.o. pragnie poinformować i tym samym wskazać, iż jednym z pierwszych podmiotów w zakresie budowy oraz wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem dla branży kolejowej
w Polsce było konsorcjum zawiązane pomiędzy spółką OTTIMA plus Sp. z o.o. a Katedrą Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej na mocy podpisanej Umowy współpracy zawartej w dniu 16 lipca 2007 r.  (dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie spółki).

Przedmiotowa współpraca trwała w okresie od 16 lipca 2007 r. do 31.03.2009 r.
W tym czasie konsorcjum tj. spółka OTTIMA plus Sp. z o.o. oraz Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej zbudowało i wdrożyło 45 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem zarówno dla przewoźników kolejowych jak i zarządców infrastruktury (listy referencyjne do wglądu w siedzibie spółki).

Konsorcjum działało na zasadach równoprawnych dla każdej ze stron,
a Umowy w imieniu konsorcjum były podpisywane przez upoważnionego przedstawiciela konsorcjum.

Z uwagi na fakt, iż Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej już nie istnieje, jedynym właścicielem instytucjonalnym i podmiotem mogącym wykorzystać posiadane listy referencyjne jest spółka OTTIMA plus Sp. z o.o. oraz Politechnika Śląska.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dalszego przekazywania nieprawdziwych informacji dotyczących budowy i wdrażania pierwszych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem wobec podmiotów wprowadzających w błąd rynek kolejowy w tej sprawie będziemy zmuszeni wyciągać konsekwencje prawne.

Dodaj komentarz