Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

POSIADAMY:

1. SYMULATOR POJAZDU KOLEJOWEGO DRAGON2 wyposażony w ERTMS/ETCS poziom 1 i poziom 2

2. SYMULATOR POJAZDU KOLEJOWEGO TRAXX wyposażony w ERTMS/ETCS poziom 1 i poziom 2

3. TECHNOLOGIA VIRTUAL REALITY (VR)

Szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie świadectwa maszynisty

Oferujemy m.in.

 • Kształcenie personelu wykonującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności maszynistów pojazdów kolejowych wraz z nabyciem uprawnień do obsługi ERTMS/ETCS.
 • Kursy na licencję maszynisty
 • Szkolenia dla istniejących aktywnych maszynistów pojazdów kolejowych na których ciąży obowiązek utrzymania uprawnień poprzez coroczne odbycie ustawowego poziomu szkoleń na symulatorach kolejowych w ilości min. 3 godzin rocznie;
 • Szkolenia dla osób mających potrzebę przekwalifikowania się z uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych transportu towarowego na pasażerski i odwrotnie
 • Szkolenia dla maszynistów, którzy powinni odbywać szkolenia interwencyjne (np. powypadkowe), będące wynikiem zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;
 • Szkolenia dla studentów uczelni technicznych lub uczniów szkół średnich w ramach zajęć dydaktycznych;
 • Szkolenia dla innych zainteresowanych osób.

Cena indywidualnie negocjowana w sposób progresywny oraz uzależniona od:

 • ilości szkolonych maszynistów (im większa ilość maszynistów tym niższa cena jednostkowa za godzinę szkolenia);
 • lokalizacji Klienta;
 • ustalonego terminu;
 • ilości godzin;
 • indywidualnych kryteriów maszynisty;
 • warunków umowy/ struktury współpracy (umowa jednorazowa / zlecenie / z gwarancją ceny / bez gwarancji ceny / czas określony / czas nieokreślony).

Nasza konkurencyjna przewaga różnicująca:
– pozytywna, progresywna relacja między ceną a wysoką jakością symulatora pojazdu kolejowego;
– atrakcyjna lokalizacja – centrum Katowice, zapewnienie miejsc parkingowych;
– atrakcyjne trasy
– Katowice / KWK Staszic – Sędziszów
– Katowice – CMK – Warszawa Centr. wykonana z wykorzystaniem realnych danych geodezyjnych wraz z odwzorowaniem infrastruktury i otoczenia;
– najwyższa jakość obrazu symulatora – 4K;
– wierne odwzorowanie kabiny nowoczesnej lokomotywy Dragon 2;
– wysokiej jakości realizm fizyki prowadzenia pojazdu;
– możliwość pracy w trybie lokomotywy spalinowej i lokomotywy eklektycznej;
– możliwość jazdy lokomotywą luzem i jazdy ze składem pociągowym;
– możliwość zmiany stanów urządzeń SRK;
– doskonałe odwzorowanie ruchu kolejowego w szybach bocznych;
– zaawansowane technicznie autorskie oprogramowanie symulacyjne SimRail;
– doświadczeni maszyniści instruktorzy;
– wieloletnie doświadczenie firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. jako ośrodka szkolenia maszynistów;
– w przypadku życzenia Klienta możliwość aktywnego uczestnictwa instruktora maszynisty nadzorującego proces szkolenia ze strony Klienta;
– szkolenia realizowane w dogodnych godzinach dla Klienta nawet 24/7;
– pełny zakres nietypowych zdarzeń zgodnie z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego;
– możliwość dynamicznego generowania zdarzeń w czasie rzeczywistym;
– rejestracja i raportowanie przebiegu szkolenia;
– komfortowe warunki poczekalni symulatora oraz punktu obsługi Klienta, oddzielona strefa komfortu od strefy pracy instruktorów i maszynistów, do dyspozycji także serwis kawowy.

 

Podstawa świadczenia usług w zakresie szkoleń i pouczeń okresowych maszynistów pojazdów trakcyjnych z użyciem własnych, nowoczesnych symulatorów lokomotyw Dragon 2 oraz Traxx:

 • Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 września 2013r. – wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty. Numer wpisu: 04/2013
 • Odpowiednia liczba autoryzowanych przez Urząd Transportu Kolejowego instruktorów maszynistów pojazdów kolejowych.

NASZA OFERTA – TUTAJ

Adres:
Katowice, ul. Gallusa 12 (zarówno od strony Wrocławia, Krakowa, jak i Częstochowy istnieje możliwość dojazdu do naszej siedziby bez potrzeby wjazdu do centrum miasta).

Siedziba firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. znajduje się w odległości ok. 200 metrów od kopalni „Wujek”.

Zapraszamy do kontaktu! Chętnie przedstawimy naszą ofertę.
Kontakt, szczegóły, zapisy: biuro@ottima-plus.com.pl, tel. 668 894 577

Dragon 2
Traxx
TRAXX

Relacja z uroczystej inauguracji uruchomienia symulatora pojazdu kolejowego DRAGON 2: