Zarząd OTTIMA plus prowadzi szkolenie w UTK

Zarząd OTTIMA plus prowadzi szkolenie w UTK

W Urzędzie Transportu Kolejowego trwa szkolenie online „Jak uruchomić bocznicę kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (Praktyczne aspekty uruchomienia i funkcjonowania bocznicy), które prowadzi Prezes Zarządu OTTIMA plus, dr hab. inż. Adam Jabłoński, Prof. Uczelni oraz Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus, dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. Uczelni.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. następujące tematy:

1. Wykaz zadań, kluczowych procesów i wymagań niezbędnych do uruchomienia bocznicy (aspekty prawne, technologiczne, organizacyjno-zarządcze).

2. Procesy utrzymania bocznic kolejowych – uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne, organizacyjno-zarządcze.

3. Organizacja i realizacja procesu budowlanego związanego z modernizacją bocznicy.

4. Zagadnienia związane z efektywnością funkcjonowania bocznic.

5. Omówienie wymagań technicznych TSI dla projektowania i budowy bocznic.

6. Udział bocznicy w procesie przewozu koleją towarów niebezpiecznych (wymogi dotyczące posiadanej dokumentacji, instrukcji, klasyfikacji towarów, pełnomocnika).

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK). Celami Projektu są podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników rynku kolejowego oraz propagowanie dobrych praktyk w obszarze funkcjonowania podmiotów na rynku kolejowym.

Celem Akademii jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość Projektu 4 300 000,00 zł.

Dodaj komentarz