Maszynista 2.0.

Maszynista 2.0.

Szanowni Państwo,

OTTIMA plus uruchomiła właśnie autorski program MASZYNISTA 2.0.

Projekt ma na celu kreowanie nowoczesnego rozwoju kompetencji maszynistów kolejowych jako kluczowego personelu realizującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w środowisku Industry 4.0. i 5.0.

MASZYNISTA 2.0 to maszynista, który stale doskonali swoje kompetencje w oparciu o nowoczesne rozwiązania symulacyjne. To maszynista, który świadomie stale ocenia swoją percepcję i umiejętności dla zapewnienia najwyższego poziomu profesjonalizmu podczas pracy. Symulatory jazdy pociągu dla maszynisty 2.0 to podstawowe narzędzie utrzymywania i doskonalenia umiejętności właściwego postępowania  w sytuacjach nadzwyczajnych. Technika prowadzenia pociągu oraz reagowanie na trudne sytuacje są dla niego priorytetem. Stale aktywnie kształci się w najlepszych ośrodkach szkoleniowych wyposażonych w nowoczesne symulatory jazdy pociągu. Maszynista 2.0 to maszynista przyszłości. To maszynista działający skutecznie w środowisku Industry 4.0 i Industry 5.0.

Zapraszamy na nasze kursy na licencję maszynisty oraz szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego!

Dodaj komentarz