XIX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

XIX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że podczas XIX Krajowego Zjazdu Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych każdy uczestnik otrzyma w wersji papierowej:

☑️1. Raport OTTIMA plus w zakresie występujących cyberzagrożeń dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej oraz ECM

☑️2. Raport OTTIMA plus w zakresie kluczowych problemów z jakimi spotkały się firmy w trakcie budowy, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i systemów zarządzania utrzymaniem (MMS) widziane z perspektywy przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i ECM

☑️3. Raport OTTIMA plus w zakresie kluczowych błędów popełnianych przez maszynistów w trakcie szkoleń na symulatorze pojazdu kolejowego

☑️4. Raport OTTIMA plus w zakresie bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych związanej z ich utrzymaniem.

Jednocześnie informujemy, że podczas naszego Zjazdu odbędzie się debata w ramach Okrągłego Stołu na temat kluczowych problemów związanych z wdrożeniem IV pakietu kolejowego wśród przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i ECM!

Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz