XIX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

XIX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych

Zapraszamy na kolejny Krajowy Zjazd Kolejowy!↩️⏳

Tym razem spotykamy się w górskim klimacie, w hotelu nad Dunajcem.🛤🏞

XIX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych, 26-27.05.2022r., Szczawnica

Zapraszamy w góry! Szczegóły wkrótce.

Dodaj komentarz