Zapraszamy na Wiosenny Krajowy Zjazd Kolejowy

Szanowni Państwo,

Dynamicznie zachodzące zmiany w sektorze transportu kolejowego oraz przyjęte mechanizmy bezpieczeństwa i interoperacyjności wynikające z IV pakietu kolejowego stają się ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw kolejowych, zarówno przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie.

Podniesienie do rangi strategicznej relacji zachodzących między pracownikami realizującymi zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w kontekście kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz upodmiotowienie pojazdu kolejowego wraz z oczekiwanym definiowaniem elementów krytycznych w pojeździe kolejowym i jego funkcji i osiągów zmieniło diametralnie logikę zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym.

Wydarzenie objęte patronatem Urzędu Transportu Kolejowego.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom na naszym XVIII Krajowym Zjeździe Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic kolejowych przedstawimy w formie papierowej:

 1. Wytyczne OTTIMA plus w zakresie definiowania Elementów Krytycznych dla bezpieczeństwa w Pojazdach Kolejowych
 2. Wytyczne OTTIMA plus w zakresie określania funkcji i osiągów w Pojazdach Kolejowych
 3. Wytyczne dla  pomiaru Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 4. Wytyczne  dla stanowisk realizujących zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Jednocześnie mając świadomość, że dzisiaj jest czas przede wszystkim na niepiętrzenie problemów lecz ich rozwiązywaniu. Stąd nasz program ma inną formułę niż dotychczas. Zbudowany on jest w formie pytań strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i interoperacyjności w transporcie kolejowym ukierunkowany na postawieniu kluczowych problemów strategicznych w transporcie kolejowym, które wymagają systemowego i wielowymiarowego rozwiązania.

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu OTTIMA plus, dr hab. inż. Adam Jabłoński, Prof. Uczelni oraz Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus, dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. Uczelni napisali książkę w Światowym Wydawnictwie Naukowym SPRINGER NATURE. Mamy zaszczyt poinformować, że na nadchodzącym Zjeździe Kolejowym w Ciechocinku 31.03.2022-01.04.2022 przedstawimy jej główne tezy jako najnowszy innowacyjny proces zrozumienia transportu kolejowego w nowym wymiarze.
Zapraszamy do Ciechocinka!

Problemy, które chcemy postawić i rozwiązać na naszym Zjeździe to:

 1. Jak opracować i wdrożyć skutecznie i efektywnie do stosowania katalog elementów krytycznych dla bezpieczeństwa  w pojazdach kolejowych?
 2. Jak zarządzać utrzymaniem pojazdów kolejowych przy zmieniających się funkcjach i osiągach wynikających ze zmian konfiguracji w pojazdach kolejowych?
 3. Jak budować pozytywną kulturę bezpieczeństwa transportu kolejowego przy jednoczesnym eliminowaniu zagrożeń wynikających z dysfunkcji w procesach zarządczych przedsiębiorstw kolejowych?
 4. Jak optymalizować dynamiczne procesy decyzyjne pracowników realizujących zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w interakcji z systemami technicznymi, w których funkcjonują?
 5. Jak wprowadzić skuteczny nadzór kierowniczy nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem silnego wsparcia Pełnomocników ds. SMS i MMS?
 6. Jak w sposób elastyczny wdrożyć zasady wystawiania dokumentów dopuszczenia do użytkowania, dokumentów przywrócenia do eksploatacji i świadectw sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych w obecnym stanie przejściowym?
 7. Jak zarządzać ryzykiem wspólnym między uczestnikami rynku kolejowego w ramach zasad bezpiecznej integracji i zgodności technicznej w transporcie kolejowym?
 8. Jak skutecznie i efektywnie włączać bocznice kolejowe do zrównoważonego systemu transportowego kolei w kryterium bezpieczeństwa?
 9. Jak zarządzać procesami inwestycyjnymi na kolei przy współpracy z jednostkami DEBO, NOBO, ASBO?
 10. Jak uwzględnić ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem w rejestrach zagrożeń wynikających z realizacji procesów operacyjnych w transporcie kolejowym?

Mamy nadzieję, że tak skonstruowany program spowoduje duże zainteresowanie Państwa i aktywne uczestnictwo w naszym przedsięwzięciu. Główny cel, który nam przyświeca to PRAKTYKA, PRAKTYKA I JESZCZE RAZ PRAKTYKA. Naszym wspólnym celem jest przecież zero wypadków dzięki wiedzy zabudowanej w Państwa Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemach Zarządzania Utrzymaniem.

Dodaj komentarz